home > thema's > wonen > op stand > schriftelijke bronnen terug
<h1>De Amsterdamse Ter Meulens</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:De Amsterdamse Ter Meulens, jeugdherinneringen, p. 47
Auteur:Dr. Johan E. Elias
Herkomst:in: Jaarboek Amstelodamum 53, 1961
Datering:1953
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Jaarboek Amstelodamum 53
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Grootvader immers deed een goede partij, toen hij 9 april 1845, te Amsterdam met grootmoeder Anthonia Elisabeth Tra Kranen, trouwde. Zowel in maatschappelijk aanzien als in rijkdom men bedenke, dat het grote fortuin van 'Jan Coupon' na diens dood onder zijn negen kinderen verdeeld was overtrof de bruid niet weinig haar bruidegom. Haar vader Benjamin Tra Kranen (1792-1856), de vermogende eigenaar van 'Jagtlust', onder De Bilt, was, met zijn beide broeders Jan (1786-1858) en Isaäc (1790-1865) geïnteresseerd bij het voorname 'huis van koophandel en rederij' te Amsterdam (waarvan Isaäc het hoofd was) Tra Kranen en Co. Een zoon van Isaäc (en volle neef van grootmoeder), F.N. van Taack Tra Kranen (1819-1890), bracht het tot Minister van Koloniën en President van de Nederlansche Handel Maatschappij. Men behoeft dus niet te vragen hoe grootvader aan zijn eervolle en voordelige sinecure van Plaatsvervangend Commissaris van deze Maatschappij gekomen is: men ziet wat goede connecties waard zijn!

trefwoorden verbergen

Anthonia ter Meulen-Tra Kranen
Jan ter Meulen
Ter Meulen
Herengracht 252
Grachtenpand
Huwelijk
Status

hulpvragen verbergen

  • Waarom was Anthonia Tra Kranen een goede partij voor Jan ter Meulen?

  • Wat bedoelt Elias met ‘men ziet wat goede connecties waard zijn’ met betrekking tot de carriere van zijn grootvader?

toelichting verbergen

Meneer Elias was een kleinkind van Jan en Anthonia ter Meulen. In één van de jaarboeken van Amstelodamum beschrijft hij de jeugdherinneringen die hij aan zijn grootouders (Jan ter Meulen en Anthonia Elisabeth Tra Kranen) en aan hun huis had. In dit stukje schrijft Elias over de wederzijdse families van zijn grootouders. Jan en Anthonia ter Meulen woonden aan de Herengracht 525.
Jan Coupon was de vader van Jan ter Meulen. Hij was vermogend, maar na zijn dood werd de aanzienlijk erfenis onder negen kinderen verdeeld. De meisjesnaam van grootmoeder Anthonia ter Meulen was Tra Kranen.
In die tijd had Nederland een ministerie van Koloniën voor het beheer en bestuur van de overzeese rijksdelen. De Nederlandsche Handel Maatschappij was de vertegenwoordiger van de koloniale handel.

Amstelodamum is een genootschap dat in 1900 is opgericht om de kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Amsterdam te bevorderen. Het genootschap geeft een maandblad uit en ook ieder jaar een jaarboek. Het stuk van de heer Elias was in 1949 geschreven maar het werd pas na zijn gepubliceerd in het 53ste Jaarbooek van Amstelodamum dat in 1961 uitkwam.