home > thema's > wonen > op stand > schriftelijke bronnen terug
<h1>Bevolkingsregister P.C. Hooftstraat</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Het adres P.C. Hooftstraat 145, in Ringregister deel 767, p. 107
Herkomst:Bevolkingsregister Amsterdam
Datering:1884
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 5006/767, p. 107
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Toelichting bij de rubrieken:
1Aantal bewoners = Vier
2Datum melding bij burgerlijke stand = (niet ingevuld)
3Familienaam = Guijkens
4Voornamen = Berend Willem
5Geslacht = Mannnelijk
6Familierelatie = Hoofd van het gezin
7Geboortedatum = 14 september 1835
8Geboorteplaats = Amsterdam
9Godsdienst = Nederlands Hervormd
10Burgerlijke Staat = H (huwelijkse)
11Huwelijksdatum = 3.6.1880
12Beroep = geëmployeerd aan de bank
13Datum van vestiging = 11 juni 1880
14Waar vandaan = Warmoesstraat 110
15Datum van vertrek = (niet ingevuld)
16Waarheen = Nieuwer Amstel
Verder vermeldt het register nog de gegevens van z’n vrouw Maria Stork, geboren 29.11.1855, zoon Pieter Rudolph (geboren 3.3.1881) en dochter Johanna Maria (geboren 22.3.1885).
Onderaan de pagina staat het inwonende personeel vermeld. De familie Guijkens had een dienstmeid in huis. De laatstvermelde was Grietje Dam, geboren 17 januari 1866. Ze kwam in dienst op 9 december 1890.

trefwoorden verbergen

P.C. Hooftstraat 145
status
Guykens
personeel
dienstbode
geboorte
bevolkingsregister
huwelijk
herenhuis

hulpvragen verbergen

 • Wanneer is de familie Guykens hier komen wonen?

 • Hoe lang waren meneer en mevrouw Guykens toen getrouwd?

 • Wat was het beroep van de hoofdbewoner?

 • Heeft dit beroep in jouw ogen veel status?

 • Vergelijk deze gegevens met de prenten van het interieur van de woning. Als we er vanuit gaan dat de prenten in 1885 gemaakt zijn, hoe oud waren toen de kinderen?

 • Klopt dit met de informatie die je uit de prenten hebt gekregen (zie bijvoorbeeld de hoofdslaapkamer).

 • Hoe oud was de dienstbode toen ze in dienst kwam van de familie?

toelichting verbergen

In 1851 is het bevolkingsregister aangelegd. Hierin wordt bijgehouden waar elke inwoner van Amsterdam woont. Tegenwoordig worden de gegevens in de computer ingevoerd; vroeger werden ze met de hand genoteerd in dikke boeken. De indeling van het register is topografisch, op straat en op huisnummer. Tot 1897 worden er veel persoonlijke gegevens vermeld. Het hoofd van de huishouding wordt genoemd met diens geboortedatum, geboorteplaats en godsdienst. Van zijn eventuele vrouw worden die gegevens ook opgetekend. Verder worden de huwelijksdatum, het beroep, de datum van vestiging, de herkomst van de bewoners, de datum van vertrek en de bestemming van de bewoners ingevuld en ook de namen en geboortedata van de kinderen. Inwonend personeel wordt apart onderaan het blad vermeld. Op blad 107 staat beschreven wie de bewoners van P.C. Hooftstraat 145 waren.