home > thema's > werken > dienstbodes > schriftelijke bronnen terug
<h1>De vrouw in het huisgezin</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:De vrouw in het huisgezin
Auteur:G.J. Bientjes-Hulst
Herkomst:in: Winkie Zeldenrust, Meisjes voor hele of halve dagen (doctoraalscriptie Sociologisch Instituut Universiteit van Amsterdam), april 1981, pag. 15
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - P 043
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

"Vindt gij den toestand niet afschuwelijk van de arme vrouw die in haar huis dat onbekende, geheime wezen vol listen ontvangt, dat den naam draagt van meid alleen? Dit meisje, door de besteedster of het dienstbodekantoor aan ons adres bezorgd, met getuigschriften die nooit naar waarheid zijn, wordt de gluiperige getuige, de noodzakelijke vertrouwde, de stomme en kwaadwillige beoordelaarster van al uw grote en kleine huishoudelijke zorgen, noch het inwendige noch het uitwendige der huisgenoten, noch de kasten noch de slaapplaatsen, noch boven alles de portemonnaie, niets zal voor haar geheimen hebben. Zij zal met eigen oogen zien, wat voor ieder ander verborgen blijft: de valsche haren en bezuinigingen, de keerzijde van het huiselijk geluk (...) Want in burgergezinnen waar de enige en somstijds slecht betaalde dienstbode noodzakelijk familiaar moet worden, komt mevrouw voortdurend in aanraking met haar meid".

trefwoorden verbergen

dienstbode
meneer en mevrouw
status

hulpvragen verbergen

  • Wat vindt mevrouw Bientjes van dienstbodes?

  • Waar blijkt dit uit?

  • Toch raadt mevrouw Bienjes niet aan om het bijvoorbeeld zonder dienstbodes te doen. Waarom niet, denk je?

toelichting verbergen

In haar boek De vrouw in het huisgezin geeft G.J. Bientjes haar mening over dienstbodes. Daarnaast geeft zij veel regels en instructies voor vrouwen om hun rol als gastvrouw en moeder zo goed mogelijk te kunnen vervullen. Deze regels zijn vooral bedoeld voor rijke vrouwen, de mevrouwen, en niet voor dienstbodes.
Mevrouw Bientjes heeft het in de bron over 'een meid alleen'. Hiermee wordt een dienstbode bedoeld die in een familie werkt waar zij de enige (huishoudelijke) hulp is. Dienstbodes gaven ook de rijkdom van hun bazen aan. Hoe meer dienstbodes iemand had, hoe rijker die moest zijn. De term 'een meid alleen' heeft daarom een beetje een negatieve betekenis.
Het door mevrouw Bientjes geschreven fragment wordt geciteerd in de doctoraalscriptie ‘Meisjes voor hele of halve dagen. Dienstbodes, huisverzorgsters, gezinshelpsters en gezinsverzorgsters in 20ste eeuws Nederland’. De scriptie werd geschreven door Winkie Zeldenrust die studeerde aan het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam.