home > thema's > wonen > eerste sociale woningbouw > beeldbronnen terug
<h1>Detailkaart no. 59, buurt QQ </h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Detailkaart no. 59, buurt QQ
Maker:Onbekend
Herkomst:Atlas Loman
Datering:1876
Techniek:plattegrond
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - atlas Loman blad 59
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Buurt QQ>
Lettercombinaties gangen en hofjes:
aKorendragergang
bMelkmeisjesgang
cRapen- en Bosschehofje
dWijde Gang
eFortuinengang
fBrillengang
gDriekaartengang
hOude Vriezengang
iDuifjesgang
kBoter en Kaasgang
lLubbertjesgang
mSiepersche gang
nKlooster
oSleepersgang
pVerwersgang
qBakkersgang
rTollengang
sBeerengang
tDubbele Sterrengang
uVogelsthuisgang
vMetselaarsgang
wPijpenbrandersgang
xSlagersgang
yBakkersgang
zKombuizengang
aaWildemansgang
bbZevennaaldengang
ccWillem Bakkersgang
ddZeven Kattengang
eeFikkengang
ffPloegengang
ggSleepersgang
hhKatrijnengang
iiNieuwe Beursgang
kkVerbrande gang
llZalmgang
mmKolengang
nnPrinsenliefhebbersgang
ooZevenkattengang
ppSchuitenvoerdersgang
qqMedemblikkersgang
rrKuipersgang
ssGoudevoetsgang
ttWittekoetsgang
uuWitte Rozengang
vvValwatergang
wwScheepjesgang
xxLindenhofje
yySchavenmakersgang
zzDriekorenschovengang
aaaKuipersgang
bbbOudluizersgang
cccRoodehanengang
dddOude Slijpersgang
eeeGoudsbloemgang
fffSt Jacobsgang
gggSuikerbakkersgang
hhhSt Jorisgang
iiiWitte Kruisgang
kkkAalsmeerdersgang
lllVerwersgang
mmmRuitersgang
nnnHoutekansgang
oooGijzelaarsgang

trefwoorden verbergen

gang
demping
sloop
nieuwbouw
Willemsstraat
Palmstraat

hulpvragen verbergen

 • Kijk naar de huizenblokken tussen Palmstraat en Willemstraat. Vergelijk de blokken links en rechts van de Palmdwarsstraat.

 • Zie je verschil en waaruit zou het verschil bestaan?

 • Geeft de kaart gegevens om de grootte van percelen en lengte van straten uit te rekenen?

 • Geeft de kaart informatie over de bebouwde omgeving?

toelichting verbergen

De atlas Loman bestaat uit een aantal losse bladen met zeer gedetaillerde plattegronden van Amsterdamse buurten. Alle buurten hebben een letteraanduiding. De noordpunt van de Jordaan, het gedeelte tussen de Willemsstraat en de Palmstraat, is buurt QQ. De straatnamen zijn voluit gedrukt, maar de talloze gangen en hofjes worden met een lettercombinatie aangeduid. De kaarten zijn getekend op een schaal van 1 : 1250.