home > thema's > wonen > eerste sociale woningbouw > schriftelijke bronnen terug
<h1>De Woningwet</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
De Woningwet      De woningwet gaat verder dan de wensen van de Nederlandse woninghervormers. Dezen hebben geen bouw door de overheid zelf gewenst maar alleen steun van de overheid aan bonafide woningbouwverenigingen. Het feit dat de Woningwet verder gaat, is naar alle waarschijnlijkheid te danken aan de groeiende macht van de arbeidersbeweging. De Woningwet wordt in 1901 door beide Kamers aangenomen en treedt op 1 augustus 1902 in werking. De belangrijkste punten uit de wet zijn:

1. Elke gemeente is verplicht een bouwverordening te maken
2. De mogelijkheid tot onbewoonbaarverklaring wordt ingevoerd en de mogelijkheid tot onteigening door de gemeenten wordt uitgebreid. Deze beide maatregelen zijn nogal ingrijpend en wekken dan ook veel verzet van grond- en huiseigenaren.
3. Iedere gemeente met meer dan 10.000 inwoners of die welke in de laatste 5 jaar meer dan 20% gegroeid zijn wordt verplicht een uitbreidingsplan te maken dat om de 10 jaar hierzien moet worden.
4. Financiële regelingen. Het rijk verschaft de gemeenten voorschotten voor verenigings- en gemeentebouw en soms ook bijdragen in de exploitatiekosten der woningen. Deze woningen moeten niet groot zijn.
(uit: Geurtsen, De woningwet).

Titel:De Woningwet
Auteur:Onbekend
Herkomst:Kleio Didactica 9/81, pag. 6
Datering:1981
Materiaal:papier
Inventarisnummer:Amsterdam Museum / Stadsarchief Amsterdam - U 00.01.01
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

Woningwet
wetten
volkshuisvesting
onbewoonbaarverklaring
woningbouwvereniging/bouwonderneming

hulpvragen verbergen

  • Wat zijn de belangrijke maatregelen die in deze wet genoemd worden?

  • Waarom was het zo belangrijk dat woningaangelegenheden bij wet geregeld werden volgens jou?

  • Waarom zouden grond- en huiseigenaren zich zo verzet hebben tegen de woningwet?

toelichting verbergen

Mede door het aantrekken van de economie nam in de tweede helft van de negentiende eeuw de bevolking in Amsterdam, en ook in andere steden, enorm toe. De huisvesting voor de arbeidersbevolking was echter vaak ver beneden de maat. Er waren onvoldoende huizen beschikbaar en wat er was, was vaak niet meer dan een krot. Woningbouwverenigingen pakten projecten aan om de volkshuisvesting te verbeteren. Deze particuliere initiatieven leverden echter niet voldoende op. Medewerking en initiatieven van de overheid waren nodig. Een belangrijke stap was de Woningwet, die in 1901 door de beide Kamers werd aangenomen en op 1 augustus 1902 in werking trad.