home > thema's > onderwijs > lespraktijk > beeldbronnen terug
<h1>Scholen der 4e klassen</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Maker:Treslong & Hof Lithografen, Amsterdam
Herkomst:Uitgave van Tj. van Holkema
Datering:1886
Afmeting:58 x 48 cm
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam, G 57-6
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Naam der SchoolWaar gelegen Jongens
SpieghelschoolN.Z. Voorburgwal
AgnietenschoolO.Z. Voorburgwal
van den EndeschoolKeizersgracht b/d Brouwersgracht
RegulierschoolReguliersgracht
Meisjes
Roemer VisscherschoolN.Z. Voorburgwal
FrederikschoolFrederikplein
AntonidesschoolHeerengracht
TesselschadeschoolPlantage Muidergracht
Elisabeth WolffschoolPrinsengracht bij de Vijzelstraat
Agatha DekenschoolMolenpad

trefwoorden verbergen

vierde klasse
derde klasse
schoolgeld

hulpvragen verbergen

  • Welke informatie geeft de plattegrond over het aantal scholen van de 4e klasse?

  • Welke informatie krijg je over het onderwijs, gaan jongens en meisjes samen naar school of zijn er voor hen aparte gebouwen?

  • Vergelijk met de bron Scholen der 3e klasse. Vergelijk het aantal scholen op de beide plattegronden. Welke informatie geven de bronnen over de aantallen schoolgebouwen voor de 3e en 4e klasse? Wat zou een reden kunnen zijn voor het verschil in aantal?

toelichting verbergen

Het basisonderwijs kende in de periode 1848-1920 allerlei soorten scholen. Het belangrijkste onderscheid was de welstand van de bevolkingsgroepen en ook de geloofsovertuiging. Er waren scholen voor armen en scholen voor mensen met geld. Aan de naamgeving kon je al aflezen met wat voor school je te maken had (Lees ook de bronnenAllerlei scholen en Letter en Nummerscholen.

Op de plattegrond is aangegeven hoeveel scholen van de 4e klasse Amsterdam telde in 1886.
Scholen van de 4e klasse vroegen schoolgeld. Op deze scholen werden de kinderen van de allerrijksten van de stad ingeschreven als leerling. De gebouwen waren groot en goed ingericht. Net als de scholen der 3e klasse, kregen deze scholen een naam.