home > thema's > onderwijs > lespraktijk > beeldbronnen terug
<h1>aap-noot-mies</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Schoollokaal aan de Nieuwe Uilenburgerstraat 96
Maker:onbekende fotograaf
Datering:circa 1910
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam, fotocollectie Publieke Werken (010012001313)
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
leermethoden
leerboeken

hulpvragen verbergen

  • Welke informatie geeft de foto over de methoden en/of hulpmiddelen die de onderwijzeres gebruikt?

  • Kun je ook zien op welke manier er lesgegeven wordt: klassikaal of individueel?

  • Wat voor informatie geeft de afbeelding over de inrichting van het lokaal zoals bijvoorbeeld het meubilair, de verlichting, de lichtinval.

toelichting verbergen

Als er in de achttiende eeuw sprake was van 'leren' betekende dat over het algemeen 'uit het hoofd leren'. De onderwijzers (die vaak zonder diploma voor de klas stonden) hadden maar weinig lesmateriaal. Vooral door de inzet van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen verbeterde er veel op dit terrein. Er kwamen opleidingen voor onderwijzers en er werd lesmateriaal ontwikkeld. Daarbij kwam er ook aandacht voor leermethoden, manieren waarop de stof geleerd moest worden.
De onderwijzer maakte gebruik van onder anderen het zwarte schoolbord om op te schrijven, wandplaten om bij te vertellen en telramen om te rekenen. Onderwijsvernieuwers ontwikkelden aparte methoden voor het leren lezen.
Vaak sloten die methoden niet aan bij de ideeën en fantasieën van kinderen. Daar kwam verandering in toen M.B. Hoogeveen 'Aap-Noot-Mies' ontwikkelde. Op de foto zie je hoe het in de klas gebruikt wordt.  
De methode bestond uit twee series losse blokjes, één serie met afbeeldingen en één serie met letters. De leerlingen moesten de juiste letters bij de afbeelding plaatsen. Het was dus tegelijkertijd een lees- én een spellingsoefening.