home > thema's > onderwijs > vorming > schriftelijke bronnen terug
<h1>ABC der plichten</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Het A.B.C. der Plichten
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 367/597
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Het A.B.C. der Plichten

Al wat kwaad is moet gij mijden.
Bidden moet gij te alle tijden.
Cier u met geen ijdel kleed.
Doe uw naasten nimmer leed.
Eer hen, die iets goeds u leeren.
Feestgaan moet geen schoolgaan wezen.
God zij bovenal gediend.
Heb geen booswicht tot uw vriend.
In den Bijbel moet gij lezen.
Kwaad doen moet uw lust niet wezen.
Leer wat goeds, eer ’t is te laat.
Mijd bedrog en voed geen haat.
Nedrig moet gij zijn in ’t spreken.
Onrust moet gij nimmer kweeken.
Prijs of laak u zelven niet.
Recht doen geve u nooit verdriet.
Spreek daar ’t past, leer tijdig zwijgen.
Tracht een goeden naam te krijgen.
Uit geen taal, die God onteert.
Vlied hem, die lichtvaardig zweert.
Wreek u niet, maar wil vergeven:
Zoo zult gij gelukkig leven.

trefwoorden verbergen

Burgerweeshuis
Plicht

hulpvragen verbergen

  • Welke informatie geeft de bron over de belangrijke normen en waarden in het onderwijs in die tijd?

  • Was dat opmerkelijk voor een instelling als het Burgerweeshuis (zie ook de Toelichting).

toelichting verbergen

Het Burgerweeshuis was opgericht om de weeskinderen van Amsterdamse burgers op te vangen. Het hoorde niet bij een kerk of religieus genootschap maar viel direct onder het stadsbestuur. Het weeshuis had z’n eigen onderwijs voor de wezen die daar waren opgenomen. De jongens leerden een vak en de meisjes leerden vooral hoe ze een huishouden moesten besturen.
Dit document is te vinden in het archief van het Burgerweeshuis, onder het deel Onderwijs/Bestuur. Het archief wordt bewaard bij het Gemeentearchief Amsterdam.