home > thema's > onderwijs > vorming > schriftelijke bronnen terug
<h1>Een draaiersjongen</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Nederlandsch Volksliederenboek, 139 liederen voor zang en klavier
Maker:A.L. de Rop en R. Hol
Herkomst:samengesteld door Danil de Lange, Jhr J.C.M. van Riemsdijk, Dr. G. Kalff. Een uitgave van de Maatschappij tot Nut van t Algemeen, 2e druk, Amsterdam
Datering:1897
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 211/1520
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

30.     Een draaiersjongen.
A.L. de Rop  R. Hol
Zeer opgewekt

1. In een blauw geruite kiel Draai-de hij aan ’t groo-te wiel
Den gan schen dag,
Maar Mi-chieltjes jon-gens hart
Leed on-dra-ge-lij-ke smart,
a—Ach, a—Ach, a-Ach, a—Ach!

2. Als matroosje vlug en net,
Heeft hij voet aan boord gezet,
Dat hoorde zoo,
Naar Oostinje, naar de West!
Jongens, dat ging opperbest,
Hojo, hojo, hojo, hojo!

3. Daar staat Hollands Admiraal,
Nu een man van vuur en staal,
De schrik der zee,
’t Is een ruiter naar den aard,
Glorierijk zit hij te paard,
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee!

trefwoorden verbergen

Rop, A.L. de
Hol, R.
volksopvoeding
schoolzang
Het Nut

hulpvragen verbergen

  • Wie wordt in het lied bezongen?

  • Waaraan valt af te lezen dat het om een heldhaftige persoon gaat?

toelichting verbergen

Een belangrijke onderwijsdoelstelling in de negentiende eeuw was volksopvoeding, opvoeding tot een goed burger. Vakken als schoolzang en geschiedenis moesten opwekken tot saamhorigheid en leverden een bijdrage aan het versterken van het nationale sentiment
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen speelde een pioniersrol in die volksopvoeding.
‘t  Nut werd gesticht in 1784 door de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuizen en zijn vrienden. Zij zagen volksontwikkeling als oplossing voor sociale problemen.
’t Nut stimuleerde Volkszang en ontwikkelde veel lesmaterialen zoals deze bundel met liederen. Dit lied over Michiel de Ruyter was al eerder gepubliceerd in een uitgave van uitgever Noordhoff.