home > thema's > onderwijs > de school > schriftelijke bronnen terug
<h1>Constructie schoolgebouwen</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Hoofdstuk II – Gezondheidsvereischten van schoollokalen; 2. Algemeene opmerkingen omtrent de constructie van schoolgebouwen (p. 20 en 21)
Auteur:Dr. G.A.N. Allebé en Dr. H. van Cappelle
Herkomst:in : De gezondheidsvereischten van schoolgebouwen, met toepassing op de lokalen der openbare armenscholen te AmsterdamUitg. A.C. Kruseman, Haarlem
Datering:1861
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - R 283
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Enkele citaten:
Zal eene school aanspraak kunnen maken op den naam van een gezond lokaal, zoo is, in de tweede plaats, noodig dat zij uit deugdelijk materiaal gebouwd worde. Dit toch behoort van de beste soort te wezen; ten einde des zomers tegen hitte, en des winters tegen koude te kunne beveiligen moet het de warmte slecht geleiden; het mag geen vocht aantrekken, het moet bestand zijn tegen regen en tegen vochtigheid van den bodem. Deze eischen gelden voornamelijk ten opzigte van fundamenten, buitenmuren en dak.

De muren van schoolgebouwen behooren uit besten steen te bestaan en van voldoende dikte te wezen. De openbare gezondheidscommissie te Rotterdam eischt eene dikte van 0.23. Door andere deskundigen wordt verlangd eene dikte van 1 1/2 mopsteen en bovendien, zoo de gemeentefondsen het toelaten, een spouwmuur van een halven steen. Voor de binnenmuren acht men het gebruik van holle steenen doelmatig, omdat deze eensdeels slechte geleiders zijn van het geluid, en anderdeels zeer bevorderlijk zijn aan de vrije circulatie der lucht.

trefwoorden verbergen

Allebé, dr. G.A.N.
Cappelle, dr. H. van
wetgeving
klaslokaal
schoolgebouw
meubilair
armenschool
openbare school

hulpvragen verbergen

  • Geeft de bron informatie over de achtergrond van de opstellers van het advies?

  • Geven de auteurs vooral bouwkundige adviezen of hebben ze ook aandacht voor andere zaken?

toelichting verbergen

De heren Allebé en Van Cappelle, allebei arts, doen in deze publicatie verslag van een onderzoek naar de toestand van bestaande schoolgebouwen van de Amsterdamse armenscholen. De resultaten van hun onderzoek toetsen ze vervolgens aan de nieuwe eisen die voor de bouw en inrichting van schoolgebouwen, klaslokalen en meubilair worden gesteld.

Deze eisen zijn een gevolg van de onderwijswet van 1857 die voorschriften gaf over de kwaliteit van schoolgebouwen en klaslokalen.
Allebé en Van Cappelle hoorden bij de zgn 'hygiënisten', artsen die zich inzetten voor een gezondere, schone omgeving en vooral preventieve maatregelen bepleitten. Dat was voor die tijd een nieuwe aanpak.