home > thema's > onderwijs > vorming > schriftelijke bronnen terug
<h1>Bewijs van tevredenheid</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Bewijs van tevredenheid wegens goed gedrag en betoonde vlijt
Maker:Bestuur Diaconie-Scholen der Nederduits Hervormde Gemeente te Amsterdam
Datering:29 maart 1895
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Q 860.002
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Laat de kinderkens tot Mij komen (Marcus 10v.14)
Bewijs van tevredenheid wegens goed gedrag en betoonde vlijt

Geschonken door het Bestuur van de Diaconie-Scholen der Nederd.Herv.Gemeente te Amsterdam, aan
         Martinus Gerardus Kost
Leerling der 4e klasse op School No. 2, met den wensch, dat zijn volgend gedrag, niet alleen van ouders en onderwijzers, maar bovenal van den Heere Jezus de goedkeuring moge verwerven.

Amsterdam, 29 Maart 1895          

Het Bestuur van School No. 2 met handtekening van P. Deetman
en De Hoofdonderwijzer J.J. van Krieken

Uit den mond der jonge kinderen hebt Gij U lof toebereid (Matth 21 v. 16)

trefwoorden verbergen

diaconie
Nederduits Hervormde Gemeente
Martinus Gerardus Kost
Deetman, P.
Krieken, J.J.
schoolbestuur
hoofdonderwijzer

hulpvragen verbergen

  • Wie is de opsteller van het bewijs?

  • Leren de teksten iets over de achtergrond van de opsteller van het bewijs en van het schoolbestuur?

toelichting verbergen

Als gevolg van de schoolwetten van 1857 en 1878 werd het onderwijs steeds beter ingericht. Er kwamen lesroosters, leerplannen en er werden rapporten uitgedeeld. Gedrag en vlijt bleven echter even belangrijk als het leren zelf. Bij bevordering naar een hogere klas en bij het verlaten van de school werden ijverige leerlingen met een certificaat beloond.
Dit certificaat werd uitgereikt door het kerkbestuur van de Nederduits (= Nederlands) Hervormde Kerk die in Amsterdam  scholen hadden gesticht voor de armen.