home > thema's > onderwijs > lespraktijk > schriftelijke bronnen terug
<h1>Mia Boissevain</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Notities over Mia Boissevain en haar onderwijs geschreven door haar vader (archief Boissevain; inv. nr 394/379)
Maker:Jan Boissevain
Herkomst:Archief Boissevain - 394/379
Datering:1886
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam; inv.nr 394/379
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

In 1885 ging Mia naar de school bij mevrouw Cox Prince, Frederiksplein, zijnde eene burgerschool 2e klasse.
Zij bleef er een jaar: doch wij waren niet tevreden over hare vorderingen en schreven haar in bij de Schoolvereeniging, directeur Roest, waar zij in de 2e klasse geplaatst werd.
Op de school van Roest vorderde zij zeer goed nadat zij eerst aan de methode was gewend. Zij past goed op, heeft grootte ambitie om niet te verzuimen, en is zeer gezien bij de meesters. Zij is er nu (Dec1888) in de 4e klasse, is van ’t jaar aan het Fransch begonnen en leert met ijver en volharding. In de kerstvacantie heeft zij een opstel gemaakt getiteld ‘de ongelukkige Jaap’ dat ze geheel zelve bedacht en uitgewerkt heeft. Schrift en stijl zijn werkelijk al zeer presentabel en het verhaaltje zit goed in elkaar.

trefwoorden verbergen

burgerschool
schoolvakken
Boissevain

hulpvragen verbergen

  • Geeft de bron informatie over het type school dat wordt bezocht?

  • Was het gemakkelijk van school te veranderen? Zou dat voor iedereen in die tijd gelden?

  • Welke vakken worden er onderwezen?

toelichting verbergen

Jan Boissevain noteerde in een klein notitieboekje een paar herinneringen aan het schoolleven van zijn dochter Maria. Ze ging naar een burgerschool 2e klasse, dat was een lagere school waarvoor de ouders een financiële bijdrage moesten betalen.
Het boekje bevindt zich in het familiearchief Boissevain. De familie vestigde zich aan het einde van de 17e eeuw vanuit Frankrijk in Nederland. Door handel heeft de familie Boissevain zich een vooraanstaande positie verworven.