home > thema's > onderwijs > lespraktijk > schriftelijke bronnen terug
<h1>Leermethode</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Maker:College van Bestuur van de Stadstusschenscholen
Herkomst:Archief van de colleges van bestuur van de stadstusschen- en burgerscholen; bijlagen bij de notulen
Datering:8 augustus 1861
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 262/15
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Uit de bijlage, paragraaf II – Leermethode
Te dien aanzien stellen Curatoren voor, geen gevolg te geven aan het voorschrift in Art. 19 van het Reglement vervat, maar de onderwijzers geheel vrij te laten. Wij kunnen ons met de hieromtrent door hen voorgedragen beschouwingen geheel vereenigen. Ook wij achten het wettelijk of reglementair vaststellen eener leermethode niet wel doenlijk en wenschen alleen dat de onderwijzer niet de wetenschap van het grootst mogelijk aantal feiten als de hoogste voortreffelijkheid aanmerken, maar de oefening van het waarnemingsvermogen der kinderen, de ontwikkeling van hun denkvermogen en de vorming van een zelfstandig oordeel als hoofddoel van zijn onderwijs beschouwe.

trefwoorden verbergen

hulpvragen verbergen

  • Geeft de bron informatie welke manier van leren belangrijk wordt geacht?

  • Is men voorstander van het ouderwetse stampwerk of wil men leerlingen leren om na te denken?

  • Welk leesboek wil men vervangen en welke reden wordt daarvoor aangevoerd? Zie ook de Brave Hendrik.

toelichting verbergen

Op verzoek van het Gemeentebestuur van Amsterdam doet het bestuur van de Stadstusschenscholen voorstellen voor de inrichting van het onderwijs op de Stadstusschenscholen. In paragraaf II leggen ze hun ideeën over een leermethode uit.  In paragraaf III doen ze voorstellen voor de leerboeken die bij de verschillende vakken gebruikt zouden kunnen worden.
(zie bron Leerboek).