home > thema's > onderwijs > lespraktijk > schriftelijke bronnen terug
<h1>Leerplan</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Rooster en leerplan school Stadhouderskade
Herkomst:archief van het Hervormde Diaconie Weeshuis
Datering:1910
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 446/1273
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Vacantiën:
De christelijke feestdagen en Nieuwjaarsdag 19 dagen tusschen 15 Juli en 15 Augustus. Dinsdag en Woensdag na Pinksteren.

Opmerkingen van algemeenen aard:
Waar in dit Leerplan van leeren wordt gesproken, is de bedoeling:
Uit het hoofd leeren.
In vak j wordt les gegeven buiten de schooluren op Maandag-, Woensdag- en Vrijdagavond van 6-8 uur.
In vak k wordt les gegeven buiten de scholuren op Woensdag- en Zaterdagmiddag van 3-41/2 uur.

Vakken

Lezen
Schrijven
Rekenen
Ned. Taal
Vad. Geschiedenis
Aardrijkskunde
Kennis d. Natuur (biologie)
Zingen
Handteekenen
Nuttige Handwwerken
Bijbelse Geschiedenis

Leervak: Aardrijkskunde
Landkaarten :
Schmüll en Kannegieter. Kaart van Amsterdam – J. Schoonbeek 12 blinde kaarten der provinciën – A.A. Beekman Kaart van Nederland. – Bos, Rijkens en van Gelder Kaart van Ned. Oost-Indië – Bleeker en Marwitz Kaart van Palestina – H. Schierbeek Kaart van Europa – Bamberg Kaart van het Oost- en West. Halfrond – E. Nijland 12 platen van Oost-Indië – Een Aardglobe.

IIIde Klasse of  Leerjaar. Uren per week 2.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
School, huis, omgeving. Amsterdam, omstreken.
Middelen van bestaan, voortbrengselen.
Wegen van verkeer. Noord-Holland.

IVde Klasse of Leerjaar. Uren per week 2.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
Nederland, algemeen overzicht, de bodem, de middelen van bestaan, de voortbrengselen, de wegen van verkeer. De Landstreken.
Leeren: A.A. Holst. Bladz. 1-7.
Palestina, Oost Indië (overzicht)

Vde Klasse of Leerjaar. Uren per week 3.
Leerstofg en boeken of leermiddelen:
Ten Have en Labon. Verhalen en Schetsen.
A.A. Holst. Aardr. Bladz. 1-7. kleine letter.
Palestina en Oost- en West-Indië.

Vide Klasseo f Leerjaar. Uren per week 3.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
Europa en de andere werelddeelen.
J.J. ten Have. Aardrijksk. Wandplaten 1-4 serie
Leeren: A.A. Holst 18-34 lesjes.
Lesje over de regering van ons land.

Leervak: Rekenen
Leermiddelen: Telraam, maten, gewichten, balans, vormleerlichamen in natura. Een verdeelde kubus. Kaart der maten en gewichten door A.J.H. van der Toorn.

Iste Klasse of Leerjaar. Uren per week 4 ½.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
De getallen behandelen van 1-40. De tafels van 2, 3 en 4. De Romeinsche cijfers van I tot XL.
Uit ’t hoofd leeren: De Tijdsverdeeling. De dagen der week. De Jaargetijden.

IIde Klasse of Leerjaar. Uren per week 5 ¼.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
De getallen behandelen van 1-100.
D. van Pelt. Rekencursus 1ste  st. en  1ste st. B. Uit het 3de stukje der handleiding de getallen van 1-200.
Leeren: De maanden van het jaar en de tafels van 1-10.
De Romeinsche cijfers van 1-0. Leeren zien op de klok.

III Klasse of Leerjaar. Uren per week 5 ¼.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
D. van Pelt. 2de st. en 2de st.B.
De Romeinsche cijfers tot M.
Leeren: De Lengtemaat. De Munten. De Papiermaat.
De maat voor droge en natte waren. Het Gewicht.
Een lesje van de vier hoofdregels.

IVde Klasse of Leerjaar. Uren per week 5 ¼.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
D. van Pelt. Rekencursus 3de en 4de stukje.
De Romeinsche cijfers boven M.
Leeren: De Vlaktemaat. De Inhoudsmaat.
Een lesje over de figuren der Vormleer.

Vde Klasse of Leerjaar. Uren per week 4 ¼.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
D. van Pelt. Rekencursus 5de stukje.
Leeren: De kenmerken van deelbaarheid.
Het tweede lesje over de figuren der Vormleer.

Vde Klasse of Leerjaar. Uren per week 4 ½.
Leerstof en boeken of leermiddelen:
D. van Pelt. Rekencursus 6de en 7de stukje.
J.H. Stratemeyer. Vormleerboekje.
Leeren: Soortelijke zwaarte.

trefwoorden verbergen

Stadhouderskade
Hervormde kerk
leermiddelen
rooster

hulpvragen verbergen

  • Welke vakken werden er onderwezen op de lagere school?

  • In welke klas werd begonnen met Aardrijkskunde?

  • Welke leermiddelen werden gebruikt?

toelichting verbergen

Het Leerplan van de school van het Weeshuis van de Hervormde Diaconie geeft hele precieze informatie over het rooster en de inhoud van de vakken. De schooltijden waren toen (1910) van 8.45 tot 11.30 u. en ’s middags van 13.45 u. tot 16.00 u. Op woensdagmiddag had was er geen school. Het was normaal om ook op zaterdagochtend naar school te gaan.
Onder ‘Leeren’ verstaat men over het algemeen: uit het hoofd leren.

Deze bron komt uit het archief van het Hervormde Diaconie Weeshuis. Het Weeshuis was gesticht door de diaconie (armenzorg) van de Hervormde Kerk en had een eigen school.
Na beëindiging van de zogenaamde ‘schoolstrijd’ werd de school door de overheid gesubsidieerd. Het hield een eigen bestuur en werd daarmee een ‘bijzondere school’.