home > thema's > onderwijs > lespraktijk > schriftelijke bronnen terug
<h1>Letter en Nummerscholen</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
De Armenscholen, die na 1876 geen armenscholen meer mochten heten maar ‘kostelooze scholen’, hadden een nummer in de gevelsteen. Ze hadden veertien klassen van een half jaar. Dan had je de letterscholen, die in de gevelsteen geen nummer hadden, maar een letter. Die hadden acht klassen van negen maanden. Daarvoor werd een laag schoolgeld geheven, dat de kinderen wekelijks moesten meebrengen. Voor wat meer schoolgeld, twintig gulden per jaar, kon een Amsterdams kind naar een school met een mooie naam, zoals de Linnaeusschool, of de Pestalozzischool. En dan waren er natuurlijk nog talloze, vaak katholieke of protestantse, bijzondere scholen.
De letterscholen zijn in 1908 verdwenen en na 1920 kregen alle nieuwe scholen een naam.

Titel:Honderd jaar Amsterdam, de Amsterdammers en hun jeugd
Auteur:Aukje Holtrop en Geert Mak
Herkomst:In: Als de Dag van Gisteren, Honderd jaar Amsterdam, de Amsterdammers en hun jeugd, pag. 38.
Datering:1990-1992
Inventarisnummer:Amsterdam Museum / Stadsarchief Amsterdam - SZ
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

armenschool
kosteloze school
letterschool
nummerschool
Linnaeusschool
Pestalozzischool
katholiek
protestants
bijzonder (onderwijs/scholen)

hulpvragen verbergen

  • Welke soorten scholen worden door de auteurs beschreven?

  • Welke informatie geven ze over de financiering van het onderwijs?

toelichting verbergen

Als de dag van gisteren, Honderd jaar Amsterdam beschrijft in achttien afleveringen de geschiedenis van honderd jaar Amsterdam.
In deze aflevering over Amsterdammers en hun jeugd schrijven Aukje Holtrop en Geert Mak over ‘Amsterdammertjes’ van toen tot nu.
In de negentiende eeuw waren er scholen voor verschillende standen: scholen voor gratis onderwijs (de armen- of kosteloze scholen) en scholen waarvoor schoolgeld betaald moest worden. Toen de ‘schoolstrijd’ was beëindigd, werd in de wet vastgelegd dat de overheid al het lager onderwijs moest bekostigen. Daarmee verviel dus het onderscheid in al die verschillende schooltypen.