home > thema's > wonen > krotten > schriftelijke bronnen terug
<h1> Onderzoek Krotten en Sloppen</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Krotten en Sloppen. Een onderzoek naar den woningtoestand te Amsterdam, ingesteld in opdrachte van den Amsterdamschen Bestuurdersbond, p. 65 - 69
Auteur:L.M. Hermans
Herkomst:uitgever S.L. van Looy, Amsterdam
Datering:1901
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - AAA 555
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

p. 65
Wanneer zullen B. en W. toch gaan begrijpen, dat niet alleen de huizen moeten worden afgekeurd, maar dat de krotten ook moeten worden weggeruimd en de toestand ook geheel veranderd moet worden. Aan afkeuren zonder meer blijft dit groote gevaar verbonden, dat de onbewoonde krotten broeinesten van allerlei ongedierte worden en dat de stegen of gangen of sloppen de vergaarplaatsen worden en blijven van het vuilnis uit de buurt.

p. 67
Ik heb hierboven gezegd, dat het gemeentebestuur geen hand uitsteekt om de bewoners in zindelijkheid voor te gaan en dit is te erger, omdat het systematisch onderzoek van woningen in 1898, zowel van de zindelijkheid als van het onderhoud de volgende leerzame cijfers geeft.

p. 68/69
Wat doet nu het gemeentebestuur na kennisneming met deze cijfers?
Zoo goed als niets, er worden een paar krotten, die te walgelijk zijn en te slecht zijn om zelfs door honden bewoond te worden, onbewoonbaar verklaard en een of twee huisjesmelkers worden een weinig achterna gereden.
Overigens blijft de toestand precies dezelfde.
Een tweede systematisch onderzoek naar de woningen in de Joden Houttuinen en Valkenburgerstraat zou bewijzen, dat het gemeentebestuur alleen cijfers en gegevens verzamelt zonder meer.
Als men dan ook in die buurten aan het onderzoeken is, hoort men elk oogenblik de wrevele klachten, dat het bezoek of de herhaalde bezoeken van "de heeren van de kommisssie" geen verandering brengen, dat zelfs klachten tot B. en W. gericht niets uitwerken en dat, als men den eigenaar dreigt met de kommissie of met den burgemeester, de man lakonisch lacht en zegt: "Mijn 'n zorg!"

trefwoorden verbergen

woonomstandigheden
krot
Jodenbuurt

hulpvragen verbergen

  • Deze bron geeft informatie over de grootte van de woningen en het aantal bewoners. Vergelijk dit met de situatie van nu: Zie www.onstat.amsterdam.nl.

  • Waarom vindt de auteur afkeuren alleen van oude woningen geen oplossing. Wat moet er volgens hem gebeuren?

  • Wat zegt de auteur over de mate waarin het onderzoek tot oplossingen leidt?

toelichting verbergen

De Amsterdamschen Bestuurdersbond was een vereniging waarbij zich verschillende vakbonden hadden aangesloten. De vereniging deed onderzoek naar het leven en werk van arbeiders en de organisaties waarvan ze lid waren. In dit geval werden de woonomstandigheden en de economische positie van krot- en slopbewoners onderzocht. Met de publicatie van de onderzoeksgegevens wilde de bond een met feiten en cijfers onderbouwd overzicht geven van de krotwoningen. Het onderzoek werd onder andere uitgevoerd in de Jordaan, de Jodenbuurt en de oude binnenstad. De in het overzicht vermelde straten bevonden zich allemaal in de zogeheten Jodenbuurt.  
De buurt heette zo omdat vanaf de zestiende eeuw veel Joodse immigranten zich hier vestigden. Bij een sanering van de buurt in 1920 zijn sommige straten verdwenen.