home > thema's > onderwijs > vorming > schriftelijke bronnen terug
<h1>Het Nut </h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
Via Frankrijk en vooral Duitsland kwamen de Verlichtingsideeën naar ons land. De variant hier was niet sterk anti-godsdienstig, zoals in Frankrijk. Een belangrijke instelling in dezen was de Maatschappij tot ’t Nut van ’t Algemeen (’t Nut), opgericht in 1784 door de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuizen en zijn broer Martinus. De leden van deze vereniging streefden naar opvoeding van de volwassen Nederlanders uit ‘het volk’ tot een hogere graad van beschaving door middel van geschriftjes en naar voorkoming en bestrijding van armoede door middel van beter schoolonderwijs voor het jonge kind. De school werd het middelpunt van de aandacht van ’t Nut en maakte het populair.

Titel:Opriching Maatschappij van 't Nut tot Algemeen
Auteur:drs. L.F. van Look
Herkomst:In: Algemene Geschiedenis der Nederlanden, p. 430
Datering:1981
Inventarisnummer:Amsterdam Museum / Stadsarchief Amsterdam SZ
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

Het Nut
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
volksopvoeding

hulpvragen verbergen

  • Welke informatie geeft de bron over de doelstellingen van het Nut?

  • Wie waren de oprichters van ’t Nut?

  • Geeft de bron ook informatie waaruit blijkt dat de verlichtingsideeën in Nederland niet anti-godsdienstig waren?

toelichting verbergen

Een belangrijke onderwijsdoelstelling in de negentiende eeuw was volksopvoeding, opvoeding tot een goed burger. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen speelde een pioniersrol in die volksopvoeding. Zij zagen volksontwikkeling als oplossing voor sociale problemen. Onderwijs werd een van de belangrijkste zo niet de belangrijkste doelstelling van ’t Nut. Ze bemoeiden zich met de opleiding van onderwijzers en gaven veel onderwijsmateriaal uit. Ook stichtten ze bibliotheken waar arbeiders boeken konden lenen.