home > thema's > onderwijs > vorming > schriftelijke bronnen terug
<h1>Godsdienst onderwijs</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Notulen toezichtscommissie godsdienstig onderwijs van de Hervormde Gem. Kerkeraad
Datering:13 februari 1878
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 376/1110
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Verslag van de vergadering van 13 februari 1878
Art. 4
De feestelijke zamenkomst ter uitdeeling van Nieuwe Testament met Psalmen aan kinderen welken de Stads Tussenscholen en Kostelooze Scholen verlaten en het godsdienst onderwijs getrouw hebben bijgewoond, had op den tweede paasdag 2 April des vorigen jaar plaats. Er werden 480 Exemplaren daarvan uitgedeeld en door Ds de Graaf van Son en Br. Teringa toepasselijke woorden zoowel tot de kinderen als de ouders en verdere belangstellenden gesproken hetgeen met gezang werd afgewisseld.

Godsdienstonderwijs werd op 29 kostelooze en 12 Tusschenscholen benevens een Burger School bijgewoond en wel aan
                         1783 jongens
                         1991 meisjes

               samen          3774 kinderen

Hetgeen weder 213 meerder is dan het vorige jaar.

trefwoorden verbergen

godsdienstonderwijs
tussenschool
kosteloze school
burgerschool

hulpvragen verbergen

  • Geeft de bron informatie op hoeveel scholen de Hervormde kerk het godsdienstonderwijs verzorgde?

  • Wat was het ceremonieel bij het verlaten van de school en voor wie was het bestemd?

toelichting verbergen

De tusschenscholen en de kosteloze scholen waren scholen die bekostigd werden door de gemeente. Tegenwoordig zou je die openbare scholen noemen. In de wet was vastgelegd dat het onderwijzend personeel zich in het onderwijs niet mocht identificeren met een bepaalde godsdienst of religieuze stroming. Het godsdienstonderwijs werd daarom toevertrouwd aan kerkgenootschappen. Bij het verlaten van de school kregen de leerlingen een bijbel uitgereikt.
Uit het verslag van deze commisie blijkt dat de Nederlands Hervormde Kerk op veel Amsterdamse scholen het godsdienstonderwijs verzorgde.