home > thema's > onderwijs > vorming > schriftelijke bronnen terug
<h1>Koninklijk bezoek</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Het bezoek van den Koning in de school op Oostenburg
Herkomst:Notulen Commissie College Bestuur Stadstussenscholen
Datering:2 april 1862
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 262/14
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Agendapunt 3, het bezoek van de Koning in de school op Oostenburg
Bij monde van den Voorzitter wordt aan de Vergadering een beknopt verslag gegeven van het bezoek des Konings, in de school op Oostenburg.
Z.M. werd door het dagelijksch Bestuur van Curatoren en door den Heer Asser, als mede gecommitteerden Curator voor die school, in het genoemde lokaal ontvangen en na eene toespraak van den voorzitter in de school binnengeleid.
Door de schooljeugd werd een lied aangeheven waarna de lokaliteit met blijkbaar welgevallen door Z.M. in oogenschouw genomen werd.
Vervolgens onderhield zich de Koning met de gecommitteerden, gaf Zijn tevredenheid over het eene en andere te kennen, en werd er, namens Z.M. aan den Hoofdonderwijs de som van f. 25 ter hand gesteld voor een onthaal van de leerlingen welke, bij het vertrek des Konings, het Volkslied aanhieven.
Dit verslag werd voor kennisgeving aangenomen.

trefwoorden verbergen

Koning
Willem III
tussenschool
Oostenburg
schoolzang

hulpvragen verbergen

  • Welke informatie geeft de bron over het bezoekprogramma?

  • Geef de bron informatie over de plaats van zang in het programma?

toelichting verbergen

Door de onderwijswet van 1857 kwamen er regels en voorschriften voor de kwaliteit van schoolgebouwen en klaslokalen. Dat leidde tot veel bouwactiviteit.
Wat het onderwijs zelf betreft speelden zedelijke vorming en ontwikkeling van nationaal besef een belangrijke rol. Schoolzang was een belangrijk vak, waarbij er vooral nationalistische liederen werden gezonden.
Deze bron vermeldt het verslag van het bezoek van koning Willem III aan de school met inspectie van het klaslokaal. De schooljeugd zong de koning toe bij die gelegenheid.
Het verslag is te vinden in het notulenboek van het bestuur van de Stadstusschenschool.