home > thema's > onderwijs > lespraktijk > schriftelijke bronnen terug
<h1>Gymnastiekonderwijs</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Voorstellen voor de inrichting van het gymnastiekonderwijs aan de stadstusschenscholen
Maker:Commissie Gymnastiekonderwijs
Herkomst:Archief van de colleges van bestuur van de stadstusschen- en burgerscholen; bijlagen bij de notulen
Datering:2 april 1862
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 262/15
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Uit de bijlage bij de notulen van 2 april 1862:

Tot het loopen rekenen wij ook de voortbeweging door middel der handen, langs het vaste of zwevende horizontale rek, langs de horizontale ladders, en langs de handbrug.
Van deze toestellen schijnt het zwevende rek zeer goed gemist te kunnen worden. De oefeningen, waarvoor men het in den regel gebruikt, kunnen deels aan het vaste rek verrigt worden, deels zijn zij van al te acrobatischen aard en moeten zij dus achterwege blijven. De prijs van een liggenden ladder wordt op ca. f. 25,- van een vast rek op f. 12,- van eene handbrug op f. 20,- geraamd. Deze bruggen moeten zoodanig ingerigt zijn, dat men daaraan twee verschillende hoogten en twee verschillende breedten kan geven.
Eindelijk kan het gebruik van matrassen, liefst van linnen met zeegras gevuld, op dat gedeelte van de vloer, waar de gymnastische oefeningen verrigt worden, wel als onmisbaar beschouwd worden.

trefwoorden verbergen

gymnastiek
leermethode
veiligheid

hulpvragen verbergen

  • Kun je uit de bron opmaken wat belangrijk wordt gevonden in het gymnastiekonderwijs?

  • Wat zegt de bron over het aspect veiligheid?

toelichting verbergen

In 1854 nam de gemeenteraad een voorstel aan om gymnastiekonderwijs in te voeren op de stads(basis-)scholen.
Het voorstel was ingediend door Jan Pieter Heije, raadslid, arts én dichter.

Het College van Curatoren van de Stadstusschenscholen vraagt een speciale commissie om voorstellen te doen voor de inrichting  van het gymnastiekonderwijs aan hun scholen.
In de aanbiedingsbrief bij hun voorstel schrijft de commissie dat hun uitgangspunt was ‘de ontwikkeling van het ligchaam gelijken tred te doen houden met die van den geest, en de nadeelen van uitsluitende inspanning der geestvermogens in kinderlijken leeftijd te voorkomen’. Ze citeren hiermee uit het boekje van Dr. Allebé en Dr. Van Cappelle, De gezondheidsvoorschriften van schoolgebouwen (Bekijk Gezondheidsvereisten).