home > thema's > wonen > krotten > schriftelijke bronnen terug
<h1>De Brenistengang</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Krotten en Sloppen. Een onderzoek naar den woningtoestand te Amsterdam, ingesteld in opdrachte van den Amsterdamschen Bestuurdersbond, p. 12-13
Auteur:L.M. Hermans
Maker:Alb. P. Hahn
Herkomst:uitgever S.L. van Looy, Amsterdam
Datering:1901
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - AAA 555
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

          De Brenistengang is een slop in de Barndesteeg, vlak naast de Zionskapel.
          In het slop bevindt zich een groot, zeer breed huis, met ruimen ingang en breede trap. Wel is alles oud en versleten, maar ruimte is er.
     De breede trap is maar enkele treden hoog, gij komt dan op een portaaltje en dan brengt u, wanneer gij in de u omringende duisternis tenminste deze ontdekt, een andere trap op de eerste verdieping van dit fort, van deze huurkazerne, waarin 19 gezinnen wonen, op 3 verdiepingen verdeeld, terwijl er nog enkele werkplaatsen ook worden gevonden.
          In de meeste kamers is voldoende licht aanwezig, en ook de hoogte is in orde. Een gemeenschappelijke waterleiding en een dito gootsteen bevindt zich aan het einde van elke gang. Doorlopende privaten zijn hier niet en bij sommige bewoners ontdekte ik een emmer met een plank daarop gelegd in een hoek van de kamer. De eigenares van dit gebouw is mevrouw de weduwe Sweerts, wonende op de Prinsengracht.
          Ik ben op verschillende kamers geweest.
          Eerst op nummer 6. Daar woont het gezin van Willem Koning. De vrouw die bezig was een kind aan te kleeden staat mij, in haar sterk sprekend Groningsch dialekt, vreesachtig te woord. Zij geeft den huurprijs op: f. 1,25 per week, het aantal harer kinderen, hoe lang zij hier woonde, maar zij is niet spraakzaam, zij geeft alleen een kort antwoord op mijn vragen en ik klim naar de tweede verdieping.

trefwoorden verbergen

krot
hygiŽne
woonomstandigheden
interieur
steeg
gang
huurprijs
huurwoning
Brenistengang
Barndesteeg
Nieuwmarktbuurt

hulpvragen verbergen

 • Wat leert deze bron over voorzieningen in de huizen zoals leidingwater en sanitair?

 • Welke informatie geeft de bron over het aantal kamers waarover de bewoners beschikken?

 • Hoe hoog is de huur?

 • Was de gemeente eigenaar van de woning of huurde men van een particulier?

toelichting verbergen

De Amsterdamschen Bestuurdersbond was een vereniging waarbij zich verschillende vakbonden hadden aangesloten. De vereniging deed ook onderzoek naar het leven en werk van arbeiders en de organisaties waarvan ze lid waren. In dit geval werden de woonomstandigheden en de economische positie van krot- en slopbewoners onderzocht. Met de publicatie van de onderzoeksgegevens wilde de bond een met feiten en  cijfers onderbouwd overzicht geven. Voorts wilden ze hiermee de pogingen in kaart brengen van particuliere initiatieven voor oplossing van de woonproblemen. De conclusie was dat gemeentezorg (overheidszorg) voorop moest gaan. Het onderzoek werd onder andere uitgevoerd in de Jordaan, de Jodenbuurt en de oude binnenstad. De secretaris van de bond sprak daar met bewoners van oude, vervallen woningen. Op zijn tochten werd de heer Hermans vergezeld van de toen al bekende tekenaar Alb.P. Hahn.
De hier beschreven woning bevond zich in de oude stad in de Brenistengang, te bereiken via de Barndesteeg. De Barndesteeg is ook nu nog te vinden in de Nieuwmarktbuurt.