home > thema's > onderwijs > wetgeving > schriftelijke bronnen terug
<h1>Grondwet 1848</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Grondwet 1848, tiende hoofdstuk Van het onderwijs en het armbestuur
Herkomst:in: Mr. W.J.C. van Hasselt, Verzameling van Nederlandsche Staatsregelingen en Grondwetten, uitg. Samson, Alphen. a.d. Rijn
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 2H43
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Artikel 194
Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regering.
De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld.
Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoende openbaar onderwijs gegeven.
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezigt der overheid, en bovendien, voor zoover het middelbaar en lager onderwijs betreft, behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid des onderwijzers; het een en ander door de wet te regelen.
De Koning doet van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen jaarlijks een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal geven.

trefwoorden verbergen

wetten
openbaar onderwijs
lager onderwijs
overheid

hulpvragen verbergen

 • Welke informatie geeft de bron ten aanzien van vrijheid van onderwijs?

 • Geeft de bron informatie over de bekostiging van het onderwijs?

 • Wie is verantwoordelijk voor het toezicht (en het niveau) van het onderwijs?

 • Wie is uiteindelijk ervoor verantwoordelijk dat er voldoende scholen zijn?

toelichting verbergen

De grondwet van 1848 is het werk van de liberaal Thorbecke.

Artikel 194 van deze grondwet regelt het onderwijs in Nederland. In dit tamelijk korte artikel staat dat iedereen een school mag oprichten, maar het toezicht op het onderwijs is de verantwoordelijkheid van de overheid. De overheid is er verantwoordelijk voor dat overal in het land voldoende openbare scholen voor lager (basis) onderwijs zijn.