home > thema's > onderwijs > ideeŽn > schriftelijke bronnen terug
<h1>Individualisering</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:In de ochtend van het leven, jeugdherinneringen
Auteur:Theo Thijssen
Herkomst:Uitgeverij Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen (in de serie Privť-domein)
Datering:1994 (zevende druk)
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 31K22
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Eigenlijk was het onder het publiek dat die tusschenscholen voor z’n kinderen gebruikte zo’n beetje traditie dat een kind niet eerder dan tegen z’n veertiende jaar van de lagere school afging. Later is men aan die traditie tegemoetgekomen door het stichten van ‘vervolgklassen’. In mijn jeugd kwam de school aan de traditie tegemoet door in de hoogste klasse drie, vier verschillende ‘partijen’ te organiseren en ik heb later vaak gedacht dat dit systeem nooit naar waarde is geschat. Het stelde de onderwijzer in staat, en dat een halve eeuw geleden, om te doen wat tegenwoordig als grote nieuwigheid wordt aanbevolen: het onderwijs te invididualiseren en te werken naar de globalisatiemethode, en toch de klasse als gemeenschap te houden en te exploiteren. En men begon met dit zielkundig juiste systeem nadat voor de kinderen de levensperiode van het volautomatische zo’n beetje voorbij was. Op menige dorpsschool bestaat het systeem nog, ik meen tot heil der leerlingen.

trefwoorden verbergen

Theo Thijssen
tussenschool
burgerschool
individualisering

hulpvragen verbergen

  • Geeft de bron informatie over de leeftijd van de schoolverlaters van tussenscholen?

  • Hoe loste men het probleem op van die hoogste klassen die verschillende leeftijdsgroepen telden?

  • Wat denkt Thijssen van deze aanpak?

toelichting verbergen

Theo Thijssen (16 juni 1879 – 23 december 1943) groeide op in de Amsterdamse Jordaan. Hij ging er naar school en gaf er later les. Voor de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) zat hij in de Tweede Kamer en in de Amsterdamse Gemeenteraad.

Theo Thijssen is vooral bekend geworden als schrijver. Z’n bekendste boek is ‘Kees de Jongen’ (1923) over de fantasiewereld van een Amsterdamse jongen. In z’n werk gaat het vaak over opgroeiende jeugd en onderwijs. ‘In de ochtend van het leven’ beschrijft z’n jeugdherinneringen. Het begint met herinneringen aan de vierjarige Theo en eindigt met het afscheid van de lagere school. De eerste druk werd gepubliceerd in 1941. Dit fragment is ontleend aan de zevende druk.

Theo Thijssen ging naar een zogenaamde Tussenschool: Deze school was er voor de mensen die “een weinig schoolgeld” konden betalen, maar die niet rijk genoeg waren om een echte burgerschool te kunnen bekostigen.
De lagere school was voor armere mensen gewoonlijk het eindstation wat onderwijs betrof. Men deed de hoogste klas dan een aantal keren over om niet al te jong van school te gaan.