home > thema's > onderwijs > lespraktijk > schriftelijke bronnen terug
<h1>Leerboek </h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Voorstel vervanging leerboeken
Maker:College van Bestuur van de Stadstusschenscholen
Herkomst:Archief van de colleges van bestuur van de stadstusschen- en burgerscholen; bijlagen bij de notulen
Datering:8 augustus 1861
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 262/15
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Uit de bijlage, paragraaf III – Leerboeken

Onder de leerboekjes voor de laagste klasse wordt door Curatoren voorgesteld de geheele reeks, waarvan de Brave Hendrik het begin en de type is. Liever zagen wij deze door andere vervangen. Wij willen wegens dit oordeel allerminst geacht worden op zedelijkheid en godsdienstzin geen prijs te stellen, of aan voorbeelden van slechte kinderen de voorkeur te geven boven die van brave maar wij vinden de braafheid van Hendrik te onnatuurlijk en wij missen in deze boekjes den spoorslag tot krachtsontwikkeling en energie, waaraan juist zoo groote behoefte bij ons volk bestaat.trefwoorden verbergen

leermiddelen
leermethode
tussenschool
burgerschool

hulpvragen verbergen

  • Geeft de bron informatie welke manier van leren belangrijk wordt geacht? Is men voorstander van het ouderwetse stampwerk of wil men leerlingen leren om na te denken?

  • Welk leesboek wil men vervangen en welke reden wordt daarvoor aangevoerd? Zie ook de Brave Hendrik.

toelichting verbergen

Op verzoek van het Gemeentebestuur van Amsterdam doet het bestuur van de Stadstusschenscholen voorstellen voor de inrichting van het onderwijs op de Stadstusschenscholen. In paragraaf II leggen ze hun ideeën over een leermethode uit.  In paragraaf III doen ze voorstellen voor de leerboeken die bij de verschillende vakken gebruikt zouden kunnen worden.
(zie bron Leermethode ).

De bron is een handgeschreven copie van de originele brief aan burgemeester en wethouders van Amsterdam, van 8 augustus 1861