home > thema's > onderwijs > de school > schriftelijke bronnen terug
<h1>Holen van menschverdierlijking</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
In 1864 deed de geneesheer Coronel verslag van een onderzoek dat hij had ingesteld naar de kinderbewaarplaatsen en bewaarscholen in Amsterdam. Hij schreef onder andere: ‘De toneelen van verwaarlozing en zielenbederf die we aantroffen, laten zich door geene pen beschrijven. De verpestende lucht die u in de regel bij het betreden dier verblijven al dadelijk tegemoet komt, beneemt u den moed een stap verder in die holen van menschverdierlijking te zetten. Met ingehouden adem en afgemeten tred om niet bezoedeld te worden door al het levende en levenlooze onrein, baanden wij ons vaak een weg over allerlei ontuig, over een aantal levende schepsels, die als een vormelooze hoop in een hoek van het vertrek, onder de banken, tafels en afzigtelijke vuile bedden, op elkaar gestapeld waren en daar als mieren dooreenwemelden, waaruit even als bij dezen, als ze getergd worden, een scherpe zure lucht zich ontwikkelde. Deze had schoenen en kousen verloren, gene het boezelaartje, die zelfs het jurkje van het lijf gerukt; allen drukten in kleeding, aangezigt en hoofd de diepste sporen van verwaarlozing uit.’


Titel:Holen van menschverdierlijking
Herkomst:in: Ach Lieve Tijd, Zeven eeuwen Amsterdam, de Amsterdammers en hun onderwijs, p. 309
Datering:1990
Inventarisnummer:Amsterdam Museum/ Stadsarchief Amsterdam SZ
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

bewaarschool
Coronel

hulpvragen verbergen

  • Op welke scholen heeft dokter Coronel z’n onderzoek gedaan?

  • Wat trof hij daar aan?

  • Welk effect heeft de omgeving op de toestand van de leerlingen?

toelichting verbergen

Ach Lieve Tijd is een serie over zeven eeuwen geschiedenis van Amsterdammers. Dit stukje stond in aflevering 17 (p. 398) over de Amsterdammers en hun onderwijs.