home > thema's > onderwijs > schoolverzuim > schriftelijke bronnen terug
<h1>Schoolverzuim</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Commissie tot wering van schoolverzuim
Herkomst:Commissie tot wering van schoolverzuim
Datering:28 januari 1922
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 5456; onge´nventariseerd
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Enkele citaten uit het rapport:

Johan T. Steinis, no. 3138, verzuimde sedert sept. jl. 103 schooltijden. De jongen zwerft langs de straat om te bedelen. Voor ’t opgehaalde geld gaat hij naar een bioscoop, snoept hij, enz. Vele nachten lang brengt hij op straat door. Beide ouders zijn schuldig. Zij zijn onverschillig omtrent de opvoeding en ’t schoolbezoek.
De Comm. Adviseert beide ouders te vervolgen.

Vrouwtje Isaac, no. 3140, is door haar moeder thuis gehouden om in het huishouden te helpen.
De Commissie besluit tot niet vervolgen te adviseren.

Dirk Lakke heeft één schooltijd verzuimd om in het huishouden te helpen. Vader is weduwnaar met 9 kinderen, waarvan 8 thuis (4 schoolgaand). De oudste dochter doet het huishouden.
De vergadering besluit, dat zal worden geadviseerd de vader niet te vervolgen.

trefwoorden verbergen

schoolverzuim
kinderarbeid
kinderwet
Steinis, Johan T.
Isańc, Vrouw
Lakke, Dirk

hulpvragen verbergen

  • Wat zijn de redenen van schoolverzuim en welke activiteiten komen voor de lessen in de plaats?

  • Wie wordt aansprakelijk gesteld voor het schoolverzuim?

  • Komen de waarnemingen van de commissie overeen met de strekking van ‘het kinderwetje van Van Houten’; bekijk ook de bron Kinderwet.

toelichting verbergen

In 1900 is de leerplichtwet ingevoerd. Dit rapport zit in het archief van de Commissie tot Wering van Schoolverzuim die van 1901-1938 actief was.