home > thema's > onderwijs > schoolverzuim > schriftelijke bronnen terug
<h1>Verhoor sigarenfabrikant</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Brontitel volledig: Verhoor van Justus van Maurik, sigarenfabrikant
Auteur:Parlementaire Enquetecommissie
Maker:In: Jacques Giele, Een kwaad leven 1 (Amsterdam), p. 170 e.v..
Herkomst:Uitg. Sun te Nijmegen/Amsterdam
Datering:1981
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 47C48
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Verhoor van den heer Justus van Maurik, sigarenfabrikant, oud 40 jaren, wonende te Amsterdam.

(p. 171)
Vraag: Welke is de jeugdigste leeftijd van die jongens die bij u op de fabriek komen?
Antwoord: Gewoonlijk 13 jaaren.
Vraag Hadt gij vóór 1874 jeugdiger in dienst?
A.     De jongste was toch altijd 11 jaren oud.
V. Dus de wet van 1874 is voor u van geen groote beteekenis geweest?
A. Zij heeft op onze fabriek niet geïnfluenceerd. Op andere fabrieken gebeurde het vóór 1874 wel dat een vader zijn jongen beneden de 12 jaren medebracht om tusschen de schooluren op de fabriek te werken. Maar ik heb dit op mijne fabriek nooit veroorloofd.
V. Dat was vóór 1874, en thans?
A. Nu komt het niet meer voor.

trefwoorden verbergen

Parlementaire Enquetecommissie
arbeidsenquete
kinderarbeid
Maurik, Justus van
kinderwet
Houten, Van

hulpvragen verbergen

  • Waarover wordt de heer Van Maurik ondervraagd?

  • Wat is de leeftijd van de jongste werknemer?

  • Wat was de invloed van de wet van 1874 (bekijk ook de bron Kinderwet)?

toelichting verbergen

In 1887 werd er door een Parlementaire Enquetecommissie een enquête gehouden om de toestand in de fabrieken te beschrijven. Zowel arbeiders als fabrikanten kwamen aan het woord. Ook de sigarenfabrikant Justus van Maurik werd ondervraagd. De commissie ondervroeg hem onder anderen over de leeftijd van zijn werknemers.  Met name wilde men weten hoe het stond met de leeftijd van jeugdige werknemers vóór en na het aannemen van het zogenaamde 'Kinderwetje van Van Houten' (zie ook bron 291).
De oorspronkelijke tekst van de enquete is in 'Een kwaad leven' volledig gereproduceerd. Jacques Giele heeft er een toelichting bij geschreven