home > thema's > onderwijs > de school > schriftelijke bronnen terug
<h1>Gezondheidsvereisten</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:De gezondheidsvereischten van schoolgebouwen, met toepassing op de lokalen der openbare armenscholen te Amsterdam, door Dr. G.A.N. Allebé en Dr. H. van Cappelle, Haarlem A.C. Kruseman, 1861; R283
Auteur:Dr. G.A.N. Allebé en Dr. H. van Cappelle
Maker:Uitgever A.C. Kruseman
Herkomst:Haarlem
Datering:1816
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - R283
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Voorrede:
De wet van 13 augustus 1857 op het lager onderwijs schrijft in Art. 4 bepalingen voor, die, behoorlijk gehandhaafd, er veel toe kunnen bijdragen om de gezondheid der leerlingen op de lagere scholen te beschermen. ‘Geen schoolonderwijs’,  zoo leest men in de eerste alinea, ‘wordt gegeven in localen, die door den districts-schoolopziener verklaard zijn voor de gezondheid schadelijk te wezen of van onvoldoende ruimte voor het aantal schoolgaande kinderen.’

trefwoorden verbergen

schoolgebouw
klaslokaal
wetten
gezondheid
lager onderwijs

hulpvragen verbergen

  • Geeft artikel 4 aanwijzingen welke lokalen slecht zijn voor de gezondheid en waarom?

  • Wie moet toezicht houden op de kwaliteit van de gebouwen en lokalen?

toelichting verbergen

In 1857 werd een nieuwe wet voor het lager onderwijs geïntroduceerd, als opvolger van de wet uit 1806. De wet schreef o.a. voor wat de eisen waren voor de bouw van schoolgebouwen en voorschriften voor de inrichting van klaslokalen. Ook werd beschreven welke diploma's en bevoegdheden het onderwijzend personeel moest hebben om les te mogen geven.