home > thema's > werken > inkomsten/consumptie > schriftelijke bronnen terug
<h1>Inkomen in 1884</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
De inkomenspositie van gezinshoofden, kiezers en raadsleden, 1884
klasse pb inkomen gezinshoofden   kiezers   raad
  (f)   (f)   (%)       (%)   (%)
<20<800  82,1   1,6   2,5
20-49800-2000   8,5   12,2     -
50-992000-3500   5,8   31,0   5,1
>100>4500   3,6   55,2   92,3
N:87783 4770    39

Titel:Inkomenspositie van gezinshoofden, kiezers en raadsleden, 1884
Herkomst:in: De Vries, Electoraat en Elite
Inventarisnummer:Stadsarchief
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

Inkomen

hulpvragen verbergen

  • Hoeveel raadsleden vallen in de lage categorie Personele Belasting (PB) en hoeveel in de hoogste?

  • Hoe staat dit in verhouding tot de gezinshoofden?

  • Volgens het bestuursreglement van Amsterdam moesten de leden van het bestuur in de eerste helft van de negentiende eeuw gekozen worden uit de meest gegoede ingezetenen van de stad. Geldt deze regel volgens jou ook nog voor de raadsleden die in dit staatje zijn opgenomen?

  • Volgens de kieswet mochten in 1884 alleen mensen met een bepaald inkomen stemmen (lees ook de toelichting). Hoe lag in Amsterdam de verhouding ongeveer tussen rijk/kiesgerechtigd en arm/niet kiesgerechtigd?

toelichting verbergen

Dit staatje geeft een overzicht van het inkomen van bepaalde Amsterdammers in 1884. De cijfers van 87783 gezinshoofden, 4770 kiezers en 39 leden van de gemeenteraad zijn verwerkt.
Klasse PB staat voor de aanslag voor Personele Belasting.
Deze aanslag voor Personele Belasting (PB) is een belangrijke indicatie voor iemands welstand. Volgens De Vries konden degenen die een aanslag van meer dan honderd gulden kregen, gerekend worden tot de upper class, de hoogste maatschappelijke laag in de samenleving.
Het kiesstelsel was in deze tijd zo geregeld dat alleen mensen boven een bepaalde inkomensgrens mochten stemmen. In 1917 werd het algemeen kiesrecht voor mannen ingevoerd en in 1919 mochten ook de vrouwen naar de stembus.