home > thema's > werken > inkomsten/consumptie > schriftelijke bronnen terug
<h1>Arbeidersbudget</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
Arbeidersbudget Uitgaven van het gezin van een sigarenmaker en een schoonmaakster te Amsterdam in 1886. Gezinssamenstelling: man, vrouw en vier dochtertjes van dertien, acht, zes en twee jaar.

     Per week

Huurf 1,75
Verwarming en verlichtingf 1,26
Bewasschingf 0,15
Tarwebrood en beschuitf 2,52
Roggebroodf 0,64
Aardappelen, groenten en zoutf 1,47
Koffie, thee en melkf 1,05
Vleesch, vis, reuzel en vetf 0,70
Zieken- en begrafenisfondsf 0,36
Aflossing van onderstand in zomertijd i)f 0,10
Totaalf 10,00
                  
        

i) Het gezin ontvangt in de winter, wanneer de inkomsten tot ver beneden het aangegeven bedrag dalen, ondersteuning van ‘particuliere zijde’ tot een bedrag van f  2,50.

Loon: de man (sigarenmaker) verdient gemiddeld f 5,- a f 7,- ; de vrouw (schoonmaakster) f 2,40 a f 3,- ; het gezinsinkomen bedraagt over de periode maart-oktober (waarover de budgetopgaven zijn) f 7,40 a f 10,- per week. Kennelijk wordt uit het ondersteuningsbedrag ook iets voor kleding en schoeisel gereserveerd: in de acht maanden waarover dit budget is bijgehouden, werd geen cent voor kleding of schoeisel uitgegeven (trouwens ook niet voor boter, suiker, scheren, bier of tabak, die toch op bijna alle budgets een bescheiden plaats innemen.
     
     

Titel:Arbeidersbudget
Auteur:J. Giele, Arbeidersleven in Nederland 1850-1914, herinneringen en levensverhalen, p. 64
Datering:1886 (datering van de bron)
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 46 A 65
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

loon
inkomen
uitgaven
huurprijs
voeding

hulpvragen verbergen

 • Aan de hand van welke uitgavenpost kun je met zekerheid vaststellen dat het hier gaat om een arm gezin?

 • Geeft de bron informatie voor hoeveel personen het budget telt?

 • Vergelijk deze bron met de schriftelijke bron Huishoudboekje van mevrouw E.C. Boissevain-Nicholls.

 • Waaraan geeft dit arbeidersgezin geen geld uit en mevrouw Boissevain wel?

 • Wat kun je zeggen over het verschil tussen de twee uitgavenpatronen?

toelichting verbergen

In het door Jacques Giele samengestelde boek staan verhalen die door arbeiders zelf zijn verteld of die uit hun mond zijn opgeschreven. Tussen de verhalen staan door het hele boek heen 'Arbeidersbudgetten', lijstjes met uitgaven van arbeidersgezinnen. De bron gaat over het budget van een sigarenmaker en een schoonmaakster in Amsterdam, in 1886. Giele heeft de bron overgenomen uit W.P.J.B(ok), 'Arbeidersbudgets', in: Bijdragen van het Statistisch Instituut, jrg. II, 1886, afl. 3, pp. 22-28.