home > thema's > hygiŽne > waterleiding > schriftelijke bronnen terug
<h1>Pamflet cholera commissie</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Mededelingen Cholera Commissie
Auteur:Cholera-Commissie
Maker:Stads-drukkerij in de Nes te Amsterdam
Herkomst:Archief Cholera Commissie
Datering:3 juli 1866
Techniek:Drukwerk
Materiaal:Papier
Afmeting:42 x 32 cm
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - PA 482
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Cholera-Commissie      In de vijf cholera-bureaux (1. Huiszittenhuis, 2. Paleis van Justitie, 3. Binnen-Gasthuis, 4. Nieuwmarkt, 5. Stadszittingslokaal op de hoogte van de Kadijk) zijn zoo bij nacht als bij dag, met uitzondering van 8 tot 9 ure des morgens, bestendig geneesheeren aanwezig.
     De Cholera-lijders moeten niet meer naar de Gasthuizen, maar naar het daartoe bestemde Hospitaal in de Lange Leidschedwarsstraat worden vervoerd, waar zij zonder eenige voorafgaande formaliteiten op elk uur worden opgenomen.
     Op het Karthuizer-, Leidsche- en Sint-Anthonies-Kerkhof zijn geplaatst loodsen voor het gratis wasschen en desinfecteren van linnen en beddengoed van Cholera-lijders. Deze loodsen zijn dagelijks van 's morgens 7 tot 's avonds 8 uur geopend voor behoeftigen. De bewijzen van toegang zijn kosteloos te verkrijgen aan alle hoofd-sectiën en hulpbureaux van politie.
     Dagelijks, des namiddags van 1 tot 2 ure, zal op het Stadhuis in de voormalige Trouwkamer voor de tweede klasse, minstens één lid der Commissie te spreken zijn over behoeften door Cholera ontstaan.
     Bij herhaling wordt gewezen op de raadgevingen der Cholera-Commissie, vervat in de kennisgeving van 8 Mei j.l.
     Desinfectie van besmette lokalen en van linnen en beddengoed van Cholera-lijders, reinheid en luchtverversching in en om de woningen, matigheid in eten en drinken kunnen niet te veel worden aangeprezen.
     Het gebruik van onrijpt ooft, komkommers, meloenen, pruimen en garnalen is nadeelig.
     Steeds behoort gezorgd te worden voor GOED DRINKWATER; als zodanig wordt duinwater aanbevolen.
Amsterdam, 3 Julij 1866
Namens de CHOLERA-Commissie,
G.A.N. ALLEBÉ, Voorzitter
VAN LILAAR, Secretaris
Te Amsterdam, ter STADS-DRUKKERIJ in de Nes

trefwoorden verbergen

cholera
ziekte
hygiŽne
voeding
drinkwater
regels

hulpvragen verbergen

  • Welke informatie geeft de bron over maatregelen die getroffen worden als er cholera geconstateerd werd?

  • Welke aanbevelingen doet de commissie met betrekking tot hygiëne en voeding?

  • Denk je dat deze maatregelen en aanbevelingen effect hebben? Zie ook de bron:Water om te drinken.

toelichting verbergen

In Amsterdam hebben in de negentiende eeuw meerdere cholera-epidemieën geheerst. De eerste dateerde van 1832. De epidemie van 1866 telde 1151 slachtoffers. Er werd door het gemeentebestuur in dat jaar een speciale cholera commissie opgericht die de opvang en behandeling van cholera patienten regelde. De commissie gaf ook voorlichting.