home > thema's > demografie > migratie > schriftelijke bronnen terug
<h1>Friese migranten in Amsterdam</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
Tussen 1870 en 1900 verdubbelde de bevolking van Amsterdam van 270.000 naar 520.000 inwoners. Die explosieve groei werd voor het grootste deel veroorzaakt doordat het aantal geboorten steeg, terwijl het sterftecijfer daalde.
Maar ook vestigden zich 65.000 binnenlandse migranten in Amsterdam, merendeels afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland. Friesland bezette met gemiddeld 13% migranten per jaar de derde plaats. Een opmerkelijk hoog percentage. Een blik in het huidige telefoonboek van Amsterdam verraadt dan ook een grote groep inwoners met een Friese achtergrond. En op de Leliegracht vindt men sinds kort zelfs een Ambassade van Friesland!
De groep Friese migranten bestond in de 17de en 18de eeuw voornamelijk uit stedelingen, afkomstig uit Harlingen en Leeuwarden. In de 19de eeuw veranderde dat toen, als gevolg van betere vervoersmiddelen, de Friese landbouw rond 1878 in ras tempo concurrentie van buiten Europa kreeg. De algehele economische malaise in Friesland die daarop volgde verhevigde de uitstroom; tussen 1880 en 1920 ging liefst 70% van de natuurlijke bevolkingsgroei verloren door migratie. Toen waren het juist plattelanders die vertrokken en zich vestigden in Amsterdam. De meesten hadden weinig scholing en togen aan het werk als arbeider of timmerman, maar ook veel scheepvaartpersoneel kwam destijds naar het westen. Na de eeuwwisseling kwamen daar ambtenaren, politieagenten en onderwijzers bij. Ze werden Fries-om-utens.

Titel:'In wrâldstęd'; Friese migranten in Amsterdam rond 1900
Auteur:Frank Suurenbroek
Herkomst:in: Ons Amsterdam, jaargang 52 (11), november 2000
Datering:november 2000
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - SZ
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

migratie
Friezen

hulpvragen verbergen

  • Welke informatie geeft de bron over de oorzaken van de bevolkingsgroei?

  • Uit welke provincies kwamen de immigranten vooral?

  • Komt de informatie uit Vestigingsregister en Buurtringregister Laurierstraat(beroep De Jong) overeen met de informatie uit deze secundaire bron?

toelichting verbergen

Deze tekst is overgenomen uit een aflevering van Ons Amsterdam.
De auteur, Frank Suurendonk, schreef eveneens eendoctoraalscriptie Geschiedenis over binnenlandse migratie.

Ons Amsterdam is een maandblad over de geschiedenis van Amsterdam.