home > thema's > demografie > sterfte > schriftelijke bronnen terug
<h1>Cijfers kindersterfte</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Sterfte van kinderen beneden 1 jaar in de jaren 1885-1920 op 100 levendgeborenen
Auteur:J. Müller
Herkomst:In: Statistische Mededeelingen van het bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam, nummer 103. De Bevolking van Amsterdam. Jaarboek 1921, p. 209
Datering:1921
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Statistisch Jaarboek 1921
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Mortalité d'enfantss de moins d'un an

Sterfte van kinderen beneden 1 jaar in de jaren 1850-1920 op 100 levendgeborenen.
Mortalité d'enfants de moins d'un an pendant la période 1850-1920, calculée sur 100 naissances d'enfants vivants.

Jaren
nnées

Wettige kinderen
Enfants légitimes

Onwettige kinderen
enfatns illégitimes

Alle kinderen ben. 1 jaar
Tous les enfants de moins dún an

Mannen     Vrouwen     Samen
S.M.       S.M.       Ensemble

trefwoorden verbergen

sterfte

hulpvragen verbergen

 • Van wie is het sterftecijfer hoger. Van de jongens of van de meisjes?

 • Is er ook verschil aan te wijzen tussen wettige kinderen en onwettige kinderen?

 • Let op de meest rechtse kolom. Wat geeft deze kolom te zien?

 • Wat is het meest opvallende/spectaculaire aan deze kolom?

toelichting verbergen

Deze grafiek geeft de zuigelingensterfte in Amsterdam tussen 1885 en 1920 weer. Het gaat om het percentage sterfgevallen, berekend over 100 levendgeboren baby's. Zuigelingen zijn baby's tot 12 maanden oud.
De grafiek maakt onderscheid tussen zgn. 'wettige' en 'onwettige' kinderen. Onwettige kinderen zijn kinderen die buiten een geregistreerd huwelijk worden geboren.

De gemeente Amsterdam geeft ook nu nog jaarlijks statistische overzichten uit. Die worden ook op Internet gepubliceerd: www.onstat.amsterdam.nl.