home > thema's > demografie > sterfte > schriftelijke bronnen terug
<h1>Zuigelingensterfte</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
Vóór de 19e eeuw heeft de zuigelingensterfte in Nederland gelijke tred gehouden met de algemene sterfte m.a.w. ze was ongetwijfeld zéér hoog. Maar ook nog gedurende het grootste deel der 19e eeuw is de zuigelingensterfte aanzienlijk geweest. Meer dan 20% der pasgeborenen stierf vóór het eerste levensjaar. In het vierde kwartaal der eeuw zien wij hierin veranderingen optreden: ná 1875 vertoont de sterftecurve dezer groep een, zij het nog geringe, tendens tot daling. Het keerpunt in de zuigelingensterfte is eveneens te constateren in de periode 1880-1885; de continue versnelling in de daling wordt echter vooral ná het jaar 1890 zichtbaar. De dan inzettende daling der zuigelingensterfte zet zich zonder belangrijke onderbrekingen en in snel tempo tot in de 20e eeuw voort.
                  Titel:Par.3. De kindersterfte
Auteur:J.A.A. Verdoorn
Herkomst:in: Volksgezondheid en sociale ontwikkeling. Beschouwingen over het gezinsleven te Amsterdam in de 19e eeuw, p. 57
Datering:Antwerpen, 1965
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - R113
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

sterfte

hulpvragen verbergen

toelichting verbergen

Dit boek van Dr. J.A.A. Verdoorn geldt nog altijd als een standaardboek voor studie naar de gezondheidstoestand in Amsterdam rond de vorige eeuwwisseling.