home > thema's > werken > fabrieken > schriftelijke bronnen terug
<h1>Arbeidsenquete van 1887</h1>
help toelichting hulpvragen trefwoorden
Op dinsdag 4 januari 1887 begon de Parlementaire Enquetecommissie na een voorbereidingstijd van vier maanden aan verhoren naar de toestand van de arbeidersklasse in Nederland.
De commissie onderzocht de toestand zoals die zich voordeed in Amsterdam, Maastricht en Tilburg. Niet alleen fabrieksarbeid(st)ers maar ook fabrikanten werden verhoord. Op deze manier zou er een compleet beeld ontstaan van de toestand van de arbeidersklassen. De commissie had het overigens niet gemakkelijk om haar opdracht uit te voeren. Van het begin af aan hadden de moeilijkheden zich opgestapeld. Allerlei overheidsinstellingen weigerden medewerking, ondernemers probeerden de enquête te saboteren en arbeiders waren bang om in het openbaar te getuigen. In de zomer van 1887 werden de verhoren gepubliceerd. De schok die deze publicatie veroorzaakte, zou nog lang blijven doorwerken. Twee jaar later werd de eerste van een lange reeks arbeidswetten aangenomen, die bedoeld waren om enige bescherming aan 'vrouwen en jeugdige'personen te bieden tegen exploitatie in fabrieken en werkplaatsen.

Titel:Arbeidsenquete van 1887 naar de toestand van de arbeidersklasse in Nederland
Auteur:J. Giele
Herkomst:In: Een kwaad leven 1 (Amsterdam), p. 357-361. Uitg. te Nijmegen/Amsterdam
Datering:1981
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

trefwoorden verbergen

arbeidsenquête
arbeidsomstandigheden
werkomstandigheden
fabrieken
wetten

hulpvragen verbergen

 • Waar deed de Parlementaire Enquêtecommissie onderzoek naar?

 • Wat was het doel van deze arbeidsenquête?

 • Wie werden er verhoord?

 • Wat waren de gevolgen van de arbeidsenquête?

 • Waarom zouden bepaalde partijen de arbeidsenquête willen tegenwerken en waren anderen bang?

toelichting verbergen

In 'Een kwaad leven' is de tekst van de oorspronkelijke verhoren volledig gereproduceerd. Jacques Giele heeft daarbij een inleiding geschreven. Door deze arbeidersenquête opnieuw uit te geven, wordt één van de belangrijkste bronnen voor de kennis van het leven van de arbeidende bevolking in de negentiende eeuw ontsloten.