home > thema's > werken > fabrieken > schriftelijke bronnen terug
<h1>Arbeidsovereenkomst leerlingnaaister</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Overeenkomst leerlingnaaister bij Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen
Datering:1 februari 1909
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 539/483
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

De ondergeteekende Wilhelmina Metz
geboren 25 Juli 1893 en dus minderjarig, verklaart zich te verbinden om op den 1 Februari 1909 bij de mede-ondergeteekende, de Naamlooze Vennootschap “GEBROEDERS GERZON’S MODEMAGAZIJNEN”, gevestigd en kantoor houdende te Amsterdam, in dienst te treden als Leerling voor welke betrekking hij/zij verklaart bekwaam en geschikt te zijn.
En zulks tegen een loon of salaris van fl. 6,- per maand en op de bedingen neergelegd in het Reglement van de werkgeefster van Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen met welk reglement hij/zij zich verklaart te vereenigen en van welk reglement hem/haar een volledig exemplaar kosteloos door de werkgeefster is verstrekt.
Aldus overeengekomen en in duplo geteekend te Haarlem den 1 Februari 1909 Wilhelmina Metz
De ondergeteekende als Vader van den/de minderjarige Wilhelmina Metz verklaart ommestaande overeenkomst goed te keuren en de werkgeefster te machtigen de betaling van loon en verdere emolumenten aan den/de minderjarige te doen.

trefwoorden verbergen

arbeidsovereenkomst
naaisters
Gerzon

hulpvragen verbergen

  • Hoe oud is Wilhelmina Metz als zij als leerling gaat werken?

  • Waarom heeft Gerzon toestemming nodig om Wilhelmina Metz te betalen?

  • Hoeveel kreeg Wilhelmina Metz betaald?

toelichting verbergen

De kledingindustrie had naaisters in dienst, waaronder minderjarige leerlingen. De leerlingnaaisters kregen het laagst betaald, het zogenaamde leerlingensysteem. Kinderen van 12 jaar en ouder kwamen als hulp van een arbeid(st)er bij een atelier werken. De leerlingnaaisters werden bijvoorbeeld opgeleid tot machinestiksters, ze leerden knoopsgaten maken en knopen aanzetten. Na afloop van de leertijd probeerden zij zich vaak zelfstandig te vestigen. Het aanbod van leermeisjes was erg groot. Hierdoor en door de vele zelfstandige vestigingen ontstond een grote concurrentie die er vervolgens voor zorgde dat de nieuwe leerlingen weer minder betaald kregen.

Dit document is aangetroffen in het archief van de firma Gerzon dat in bewaring is gegeven bij het Gemeentearchief Amsterdam.
Gerzon was één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van confectie en kledingverkoop. Het bedrijf is in 1975 opgeheven. De winkel was jarenlang gevestigd op het adres Kalverstraat 72-80.