home > thema's > werken > inkomsten/consumptie > schriftelijke bronnen terug
<h1>Huishoudboekje mevrouw Boissevain</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Huishoudboekje van mevrouw E.C. Boissevain-Nicholls
Auteur:Mevrouw E.C. Boissevain-Nicholls
Herkomst:Familie archief Boissevain
Datering:1867
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 394/255 (familiearchief Boissevain)
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Transcriptie


Aan Transport f. 1777.21
" 2 1/2 Groene Zeep 26.21
" de Poelier 11.64
" voor Bier April 11,,26,,13  7.20
" Visch Mei 3  6.00
" de Kruijer 11.87
" de Spekslager van 8 Apr  8.37
" De Sleeper van 25 Maart tot April 8 11.45
" De Sleeper van 8 April tot Mei 2  6.05
" Grof en fijn Zout 12.25
" 40 kan Patent Olie à 43.5 17.41
" de Bakker Metz van 6 mei tot 3 Julij 35.16
" de Bakker Das van 2 mei tot 20 Julij 30.39
" de Bakker Dillewijn van 6 mei tot 20 Julij 31.16
" de Bakker Hulskens van mei 3 tot 20 Julij 23.15
" de Melkboer van 13 mei tot 14 Julij 50.84
" de boter van Boer Schimmel 40 lb à 60 24.96
" de Slager van 3 mei tot 7 Junij162.27
" de Sleeper van 3 mei tot 30 Julij 30.00
" de Groenman van 3 mei tot 30 Julij 95.61
" Aan Bier  6.75
" Visch  8.15
" de Poelier van 8 mei tot 6 Julij 25.10
" Aan Coke en Steenkool 500lb à f 14.50/ 1000  7.25
" 4 Mud en Cokes à 40 Kilos, à 50c/f 200 Kg 35.16
" de Tol voor 2 Maanden  2.32
" 10 k.N. Patent Olie à 48c  4.80
" Telegram aan de Godesberg 16 Julij 9".37"  1.00
" 2440.11


trefwoorden verbergen

inkomen
Boissevain
loon
uitgaven
status

hulpvragen verbergen

 • Aan de hand van welke uitgavenpost kun je met zekerheid vaststellen dat het hier gaat om een welgestelde familie?

 • Vergelijk deze bron met de schriftelijke bron Arbeidersbudget.

 • Wat kun je zeggen over het verschil tussen de twee uitgavenpatronen?

 • Waaraan geeft mevrouw Boissevain bijvoorbeeld wel geld uit en het arbeidersgezin niet?

toelichting verbergen

Eind 17de eeuw heeft de familie Boissevain zich vanuit Frankrijk in Nederland gevestigd. Deze familie heeft zich door de handel een vooraanstaande positie en een goed inkomen verworven. Deze bron geeft weer wat mevrouw E.C. Boissevain-Nicholls in de maanden maart en april van het jaar 1867 heeft uitgegeven aan het huishouden. Mevrouw Boissevain was engelse van geboorte. De bron Instructies dienstbode is van deze zelfde mevrouw Boissevain. Andere bronnen over de familie Boissevain zijn de bron Huishoudboekje van Charles Boissevain en het portret van De zes dochters Boissevain, dat bewaard wordt in het Amsterdams Historisch Museum.
Het archief van de familie Boissevain wordt bewaard in het Gemeentearchief Amsterdam. Naast documenten bestaat het archief uit een aantal fotoalbums.