home > thema's > politiek > treub en wibaut, twee politici > schriftelijke bronnen terug
<h1>Persberichten aangaande vertrek wethouder Treub</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Drie persberichten over de benoeming van wethouder W. Treub tot hoogleraar
Datering:Juni 1896
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Persdocumentatie 389 (1903) Treub
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

... “Dat de meerderheid van onzen Raad gemeend heeft niet tegen het belang der gemeente te handelen, door mr. Treub op deze, voor het overige zeker eervolle, wijze te ontheffen van zijn ambt als wethouder, op een tijdstip dat hij de gemeentelijke politiek in eene gansch nieuwe richting stuwde, en o.a. bezig was de [naasting] der tram voor te bereiden, geeft te denken” ....

...”Terloops willen wij er slechts even aan herinneren, dat het waarschijnlijke van mr. Treubs benoeming reeds eenigen tijd geleden vermeld werd; wat toen echter door mr. Treub officieel, bij ingezonden stuk in de bladen, werd tegengesproken!
En nu – toch professor!
IN elk geval is ´t een mooier, vaster, dankbaarder en lucratiever baantje dan wethouder, maar of het in de gegeven omstandigheden, nu Amsterdam aan den vooravond staat van zulke ingrijpende veranderingen in verschillende monopolien, wel zoo nobel is om er maar zoo uit te stappen – dat is aan gerechten twijfel onderhevig!
Hoe het zij – Mr. Treub is er uit; en zulks op een voor de algemeene belangen der burgerij zeer zeker ongewenscht tijdstip”.

“Bij alle waardeering voor den ijver en de toewijding van den heer Treub, blijven we ernstig afkeuren dat hij midden in den arbeid, door hem zelf begonnen, zijn plaats in het dagelijksch bestuur heeft verlaten.”

trefwoorden verbergen

Treub, W.
gemeenteraad

hulpvragen verbergen

  • De kranten zijn niet onverdeeld positief over de benoeming van Treub tot hoogleraar. Wat verwijten ze hem/ wat insinueren ze?

toelichting verbergen

Deze berichten stonden in verschillende kranten van juni 1896. In die periode werd de wethouder van publieke werken, mr. W. Treub, benoemd tot hoogleraar in de staatshuishoudkunde en statistiek aan de universiteit van Amsterdam. Dit werd hem door veel Amsterdammers niet in dank afgenomen. Treub was namelijk druk bezig om veel [nutsbedrijven] in handen van de gemeente te krijgen, zodat iedereen ervan zou kunnen profiteren. Toen hij deze baan ineens opgaf, gaf dat te denken, vooral ook omdat er eigenlijk iemand anders op het lijstje van de universiteit stond om professor te worden! De vraag bleef bestaan waarom Treub hals over kop de Amsterdamse gemeentepolitiek verliet.