home > thema's > hygiŽne > stadsreiniging & riolering > schriftelijke bronnen terug
<h1>Krotten en Sloppen/Straatvuil</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Krotten en Sloppen. Een onderzoek naar den woningtoestand te Amsterdam, ingesteld in opdrachte van den Amsterdamschen Bestuurdersbond, p. 64-65
Auteur:L.M. Hermans
Herkomst:Uitgever S.L. van Looy, Amsterdam
Datering:1901
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - AAA 555
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Reeds bij een oppervlakkige wandeling door deze smalle, lange straten valt het ons op, dat het artikel in de Algemeene Politieverordening, waarbij het verboden is vuilnis aan den openbaren weg neer te werpen, hier geheel en al buiten werking is gesteld.
Ik geef gaarne toe, dat hiervan het eerste begin van schuld bij de bewoonsters ligt, de wagens der stadsreiniging komen hier, zoowel als elders en de bewoonsters kunnen dus elken dag op een bepaald uur haar vuilnis afgeven. Maar wat te verwachten van menschen, voor wie nooit het gemeentebestuur van Amsterdam een hand heeft uitgestoken om hen op te voeden in het besef, dat reinheid en frischhouden van de atmospheer de eerste voorwaarden van gezond leven zijn.
Ik heb onderzocht, of de bewoonsters hier veel bekeuringen opliepen vanwege de ontreiniging van den openbaren weg, maar daarvan was weinig of niets bekend.
Ik heb op Maandag 4 Maart 1901, des morgens elf uur, in de Uilenburgerstraat de vuilnishoopen geteld en ik kwam tot het zeker respektabel cijfer van een en twintig. Ik zag, dat, terwijl de ratel van den vuilnisman zich in de Batavierstraat liet hooren, een vrouw met een ex-botervaatje van een trap in de Uilenburgerstraat kwam afsloffen, bedaard alsof zij nooit anders gewend was te handelen, de asch en vuilnis uit het vaatje op een hoop, die in rustige en rottende rust drie passen van haar huis op de straat lag, wierp, daarna even bedaard het vaatje op de steenen nog eens uitklopte en toen weer de trap opslofte. Intussen waren een paar vriendelijke rukwinden zoo beleefd om een gedeelte van de asch te doen verstuiven naar alle zijden, neer te werpen op etenswaren, die op stalletjes uitgesteld lagen en terecht te doen komen in monden, neuzen en ooren van menschen, die in de straat waren.

trefwoorden verbergen

Jodenbuurt
hygiŽne
ratel
vuilnisophaaldienst
wetten

hulpvragen verbergen

  • Geeft de bron informatie hoe het ophalen van vuilnis is geregeld en wie daarvoor verantwoordelijk is?

  • Waarom storen de bewoners zich niet aan regels en voorschriften?

  • Wat is het gevolg van deze ongecontroleerde vuilstort?

toelichting verbergen

Deze tekst staat in een rapport van De Amsterdamschen Bestuurdersbond, een vereniging waarbij zich verschillende vakbonden hadden aangesloten. De vereniging deed o.a. onderzoek naar het leven en werk van arbeiders en de organisaties waarvan ze lid waren. In dit geval werden de woonomstandigheden van krot- en slopbewoners onderzocht. Het onderzoek werd uitgevoerd in de Jordaan, de Jodenbuurt en de oude binnenstad.
Hermans was secretaris van de vereniging. In zijn rapport schrijft hij ook over milieu-aspecten en hygiëne. Hier vermeldt hij z’n bevindingen tijdens een wandeling door de voormalige Jodenbuurt.