home > thema's > politiek > protest > schriftelijke bronnen terug
<h1>Rapport Praamsma</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Rapport van J. Praamsma over opruiende taal op Kattenburg
Auteur:J. Praamsma
Datering:6 juli 1917
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 5225/4707 (1917)
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

In verband met de thans heerschende toestand alhier, rapporteert ondergetekende het navolgende.
Op den vijfden juli 1917 heeft rapporteur een gesprek gehoord, hetwelk gevoerd werd tussen een paar jongens, woonachtig in de buurt van Kattenburg. Uit hetgeen zij met elkaar bespraken, kon ik al spoedig afleiden dat het ging over den toestand. Op Kattenbug was het nog maar niet zo gauw afgelopen, zeiden ze, daar “broeide” nog wel iets.
De burgers zouden zich ook van wapens voorzien, om wanneer er werd geschoten, dit terug te kunnen doen. Ook de nummers van de politieagenten, die het wagen durfden te schieten op de mensen, zouden onthouden worden, daarmede zou wel worden afgerekend.

trefwoorden verbergen

Aardappeloproer
voeding
politie
Kattenburg

hulpvragen verbergen

  • Welke plannen beramen de inwoners van Kattenburg om de politie te kunnen weerstaan?

  • Klinkt het rapport optimistisch of dreigt er een nieuwe escalatie?

  • Kun je uit de bron opmaken of Praamstra bij de politie hoorde of niet?

toelichting verbergen

Eind juni 1917 was er een groot gebrek aan aardappelen in Amsterdam. Een heel aantal vrouwen begon pakhuizen en schepen te plunderen. Ook hun echtgenoten begonnen mee te doen. Toen de politie zag dat het danig uit de hand begon te lopen, werd de hulp van het leger ingeroepen. Op 5 juli kwam het tot een enorme botsing tussen militairen en burgers. Er vielen veel gewonden en zelfs een aantal doden. Uit dit rapport uit het politiearchief blijkt dat de onlusten aan blijven houden.