home > thema's > politiek > protest > schriftelijke bronnen terug
<h1>Reactie gemeentebestuur op werkstaking</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Reactie van het gemeentebestuur op de werkstaking van gemeentewerklieden in april 1903
Herkomst:Gemeenteblad
Datering:April 1903
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Gemeenteblad (1903), I, p 501 en 502
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
 • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

 • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

 • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

 • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

 • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

 • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

 • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

“Donderdagochtend hebben bij den dienst Gasfabrieken ongeveer 180 werklieden in vaste dienst gemeend, zich te moeten onttrekken aan de verplichting, die zij op zich genomen, hadden, daarbij kwamen ongeveer 100 voorlopig aangestelde werklieden. Bij de Reiniging was het getal 180 vaste en 200 losse werklieden. Bij de andere takken van dienst was het aantal zeer gering, naar spreker meent een dertigtal te zamen, behalve de stratenmakers, die reeds  te voren het werk hadden neergelegd. In het geheel zijn 423 vaste werklieden geschorst en voor ontslag voorgedragen en deze hebben de kennisgeving gekregen, dat in hunne zaak uitspraak zal worden gedaan, tenzij zij hunnen zaak bij het Scheidsgerecht aanhangig maken. Daartoe hebben zij vandaag nog de gelegenheid en velen hebben het reeds gedaan. Wanneer dat afgelopen is, zullen burgemeester en wethouders beslissen.
Wat de dienst betreft, heeft men gezien, dat die van de gasfabrieken niet gestoord is, dank zij den genomen maatregelen. Bij de Reiniging is de dienst nog niet, zoals hij wezen moet, doch ook daar zijn maatregelen genomen, ten einde te voorkomen, dat Amsterdam in het vuil zou blijven zitten. Een besluit, genomen door de werklieden van de Reiniging in den nacht tussen vrijdag en zaterdag, “om Amsterdam in het vuil te laten zitten” heeft het noodzakelijk gemaakt, dat de burgemeester hulp van militairen heeft gerequieerd, die hem ter beschikking is gesteld, ten einde in het belang van de openbare gezondheid die maatregelen te nemen, die geen uitstel gedogen”.

trefwoorden verbergen

staken
gemeentewerklieden
loon
gemeenteraad
gemeentebestuur

hulpvragen verbergen

 • Wat hangt de stakers volgens deze bron boven het hoofd?

 • Wat kunnen de stakers nog doen om aan deze gevolgen te ontkomen?

 • Wat vind jij van de reactie van de gemeenteraad op de staking. Vind je de reactie redelijk of overtrokken?

 • Probeer jezelf ook eens te verplaatsen in de gemeenteraad. Blijf je dan nog steeds op hetzelfde standpunt staan?

toelichting verbergen

In maart en april 1903 is er in Amsterdam een grote algemene werkstaking, waar vooral veel gemeentewerklieden aan deelnemen. Op 15 april, als de staking achter de rug is, blikken de raadsleden er nog eens uitgebreid op terug. Een verslag van die vergadering is werd gepubliceerd in het Gemeenteblad.