home > thema's > politiek > protest > schriftelijke bronnen terug
<h1>Looneisen van gemeentewerklieden</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Interpelatie over de looneisen van de gemeentewerklieden en de reactie van de gemeenteraad
Datering:4 februari 1903
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Gemeenteblad (1903), II, 112-113
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

“Spreker zal de laatste zijn, die zegt, dat de gemeente-werklieden niet veel verbetering in hunne positie nodig hebben, zoowel wat loon, als wat arbeidstijd betreft. Ook zal hij de eerste zijn om te erkennen, dat door den raad wat eerder op dergelijke dingen had behoren te worden ingegaan. Spreker is overtuigd, dat er aan de positie dier werklieden veel moet verbeterd worden, en keurt het volstrekt niet af, dat zij hunne belangen bepleiten daar waar het behoort, en dit doen met klem en aandrang; doch hij betreurt de wijze, waarop zij dat doen, te meer waar zij weten dat binnen korten tijd het werklieden-reglement aan de orde komt, waarbij hunne belang zijn betrokken. Door het stellen van een ultimatum  plaatsen zij de Raad voor de onmogelijkheid, te voldoen aan hetgeen zij vragen”

[…]

“Spreker wil daarom nog eens constateren, dat de werklieden niet weten wat het gevolg zou zijn van hunne handelswijze. […] Wanneer ze er nu bij blijven en hun voornemen om te staken uitvoeren, zullen alle gevolgen komen niet voor rekening van burgemeester en wethouders, maar van de organisatie en in de eerste plaats van hen, die de organisatie hebben geleid”.

trefwoorden verbergen

staken
loon
gemeentewerklieden
gemeenteraad
vakbond

hulpvragen verbergen

  • Waarin is dhr. Douwes het eens met de werklieden?

  • Waarin is dhr. Douwes het niet eens met de werklieden?

  • Met welke argumenten probeert dhr. Douwes de bond van gemeentewerklieden af te schrikken?

toelichting verbergen

Op 3 februari 1903 deed de Bond van Gemeentewerklieden de Amsterdamse gemeenteraad een heel aantal looneisen. De bond wilde voor vele gemeentewerklieden hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Als de gemeenteraad niet op hun eisen wilde ingaan, zouden de werklieden gaan staken.
In de raad werd over deze looneisen gediscussieerd. Het verslag van die vergadering werd zoals gebruikelijk, in het Gemeenteblad gepubliceerd. In dit stuk uit de notulen is het raadslid Douwes aan het woord.
Hij verwoordt het standpunt van de gemeenteraad ten aanzien van de looneisen van de werklieden.