home > thema's > politiek > gezondheidscommissie > schriftelijke bronnen terug
<h1>Adres van het bestuur van de SDAP</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Verzoek aan de gemeenteraad om iets te doen aan het watertekort onder arbeidersgezinnen.
Auteur:Voorzitter Sleef en secretaris Pieters van de SDAP afdeling Amsterdam
Datering:Juni 1902
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Secr. Afdeling. GB 1694 (1902)
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Aan de gemeenteraad van Amsterdam

Ondergetekenden, voorzitter en secretaris van de afdeling Amsterdam der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, nemen de vrijheid bij deze, namens genoemde afdeling, den raad te wijzen op den eenvoudig onhoudbaren toestand waarin de groote massa der arbeidersgezinnen in onze stad wordt gebracht door het gebrek aan water.
De arbeidersvrouw, die toch al een zwaar leven heeft, wordt hierdoor zeer vaak in de onmogelijkheid gebracht de woning zindelijk te houden en in ’t algemeen wordt het letterlijk onmogelijk om ook maar aan de geringste reinheids- en gezondheidseisen in de toch al te kleine en daardoor reeds van zelf onhygienische woningen te voldoen.
Sterk dringt bovengenoemde afdeling dan ook bij uw college er op aan, om aan de maatregelen, ten einde in den in arbeidersgezinnen zo sterk gevoelden waternood te voorzien, allen mogelijken spoed bij te zetten, in het belang van de arbeidersvrouw, van de hygiene der arbeidersgezinnen in het bijzonder en van de gezondheidstoestand der gehele bevolking in ’t algemeen.

trefwoorden verbergen

drinkwater
gemeenteraad
SDAP
hygiŽne

hulpvragen verbergen

  • Waarom zou juist de politieke partij SDAP een oproep aan de gemeenteraad hebben gedaan?

  • Welke argumenten gebruikt de SDAP om de gemeenteraad te overtuigen om maatregelen te nemen

toelichting verbergen

In deze brief aan de gemeenteraad dringt het bestuur van de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) er op aan om meer water beschikbaar te stellen voor de arbeiders. Uit stukken van juli 1902 blijkt, dat de gemeenteraad de oproep serieus neemt en betere watervoorzieningen in de stad aanbrengt.