home > thema's > politiek > gezondheidscommissie > schriftelijke bronnen terug
<h1>Verslag gezondheidscommissie over 1866</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Werkzaamheden der gezondheidscommissie over het jaar 1866
Auteur:G.A.N. Allebé, voorzitter en J.W. Gunning, secretaris van de Gezondheidscommissie
Datering:25 februari 1867
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Gemeenteblad (1867), bijlage D, pagina 2-6
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Een stukje uit het verslag:

“Met grote voldoening mag erop gewezen worden, dat het gemeentebestuur in deze de hand krachtig aan het werk sloeg en gesteund door de cholera-commissie alle uitvoerbare maatregelen tot beteugeling door geneeskundige behandeling op de meest onbekrompene wijze deed uitvoeren.
Iets anders is het echter cholera te voorkomen [ … ] Wel heeft de commissie er in haar bedoeld schrijven nadrukkelijk op gewezen dat b.v. voor de openbare reinheid met bestaande middelen veel meer zoude kunnen gedaan worden dan geschiedt.”

“De neiging van het gemeentebestuur om zich geheel te onttrekken aan elk toezicht op de levensmiddelen in de gemeente verkocht wordende, bleek den commissie nader, toen burgemeester en wethouders zich ongezind betoonden om gedurende het heersen der cholera maatregelen te beramen tegen den verkoop van schadelijke ooft, en om ene politie-verordening in het leven te roepen tegen de stuitende wijzen waarop de waterleggers in de grachten dikwijls, zeer ten nadele van het daarin bevatte water, worden verontreinigd. Beide deze maatregelen had de commissie gemeent uit het oogpunt der openbare gezondheid te moeten aanbevelen.
Met het oog op de mogelijkheid dat de duinwaterleiding in de toekomst te kort mocht schieten in de levering van het voor Amsterdam benodigde drinkwater, heeft de commissie een vergelijkend scheikundig onderzoek verricht van Duinwater en Vechtwater, waarvan de resultaten eerlang zullen worden publiek gemaakt”.

trefwoorden verbergen

gemeentebestuur
gezondheidscommissie
cholera
hygiëne
drinkwater
duinwater
vechtwater

hulpvragen verbergen

  • Wat heeft de gemeente volgens deze bron goed gedaan tijdens de cholera-epidemie van 1866?

  • Wat heeft de gemeente verzuimd te doen?

toelichting verbergen

In 1865 was de gezondheidscommissie in het leven geroepen door de gemeenteraad van Amsterdam. De commissie richtte zich in het begin vooral op de bestrijding van de cholera en zette zich in voor beter drinkwater. Later ging de commissie zich ook intensief bezighouden met woonomstandigheden. In 1866 had er een grote cholera-epidemie in Amsterdam gewoed, die aan 1151 mensen het leven kostte. Aangezien cholera ontstaat door het drinken van besmet water, dringt de commissie erop aan om water uit de duinen te pompen, dat veel minder vervuild is dan het grachtenwater of het water uit de rivier de Vecht. De commissie vindt dat het gemeentebestuur goed en doortastend heeft gehandeld tijdens de epidemie, maar verwijt het bestuur dat het weinig doet om een volgende epidemie te voorkomen.