home > thema's > politiek > gezondheidscommissie > schriftelijke bronnen terug
<h1>Arbeidersbonden vragen woningnood op te heffen</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding Volgende afbeelding Volgende afbeelding


Titel:Verzoek van een aantal arbeidersbonden aan de gemeenteraad om iets te doen aan de woningnood
Auteur:Vertegenwoordigers arbeidersbonden
Datering:1875
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 5079/54 (notulen) blz. 119 en 499/85 (munimenten)
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Den Edelachtbaren Heer Burgemeester en verder Leden van den Gemeenteraad der Stad Amsterdam.

Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, allen bestuurders van verschillende werkliedenverenigingen te Amsterdam,
Dat de woningennood, welke sedert enige jaren te dezen stede ene allengs meer en meer dreigende houding heeft aangenomen, zich in den laatsten tijd niet het minst drukkend deed gevoelen aan den stand, welken zij vertegenwoordigen.

[ ……]

dat zij, doordrongen van de waarheid van al het hier boven aangevoerde, zich te meer in hunne overtuiging gesterkt gevoelen, doordien burgemeester en wethouders het voorstel deden, om van de uitgeschreven lening ten behoeve den stad Amsterdam, groot f  17.000.000, , uit te trekken ene som van 1.800.000, tot het bouwen van 1200 woningen, welk voorstel door uwe raadsvergadering van den 1e september 1874 werd aangenomen en eindelijk dat zij met hijgend verlangen tot heden tevergeefs hebben uitgezien naar de uitvoering van het door uwe vergadering genomen besluit

[…..]

dat het uwe vergadering moge behagen, de zoozeer gewenschte zaak met kracht aan te vatten, en het grootse plan zo spoedig mogelijk te doen uitvoeren.

trefwoorden verbergen

woningnood
gemeenteraad
vakbond

hulpvragen verbergen

  • Over welke problematiek gaat deze bron?

  • Wat verwijten de vakbonden de gemeenteraad?

  • Wie zijn vooral de dupe van dezer problematiek?

toelichting verbergen

Aan het einde van de 19e eeuw was de woningnood erg hoog, vooral onder arbeiders. De gemeenteraad had in de herfst van 1874 besloten om een deel van het beschikbare budget van 17 miljoen gulden uit te trekken voor de bouw van 1200 woningen voor arbeidersgezinnen. In 1875 is er helaas nog weinig van de belofte van het gemeentebestuur terecht gekomen. Een aantal arbeidersbonden, o.a. de typografen, suikerbakkers en sigarenmakers, besluit om een brief te schrijven aan de gemeenteraad, om er op aan te dringen snel met de bouw van de woningen te beginnen.