home > thema's > politiek > gezondheidscommissie > schriftelijke bronnen terug
<h1>Onbewoonbaarverklaarde woningen</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot Volgende afbeelding


Titel:Voordracht inzake onbewoonbaarverklaring van woningen
Datering:5 februari 1908
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - Gemeenteblad (1908), II, p. 50-51
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

De heer Wibaut: “Mijnheer de Voorzitter! In de zitting van 24 juli 1907 is door den heer [Sutorius] [een gemeenteraadslid] gevraagd, mede te deelen waar de bewoners van de onbewoonbaar verklaarde woningen bleven en toen is door den wethouder toegezegd, dat het verslag spoedig den raad zou bereiken. Wij hebben het nu nog niet ontvangen en ik zou nu gaarne de vraag willen stellen, of het verslag spoedig kan komen”.

trefwoorden verbergen

woningwet
Wibaut
gemeenteraad
gemeentebestuur
onbewoonbaarverklaring

hulpvragen verbergen

  • Zeg in je eigen woorden wat Wibaut van de wethouder verlangt.

  • Op welk probleem m.b.t de onbewoonbaarverklaringen duidt Wibaut in zijn betoog?

toelichting verbergen

In 1901 was in Nederland de Woningwet aangenomen. Hierdoor kreeg de gemeente het recht om bepaalde huizen als ‘onbewoonbaar’ aan te duiden en de bewoners van die huizen te gebieden, hun huis te verlaten.
Er ontstond in de jaren na 1901 echter een probleem: sommige Amsterdammers moesten hun onbewoonbaar verklaarde huis verlaten, maar de gemeente bood geen vervangende woonruimte aan.
In deze bron stelt het gemeenteraadslid Wibaut vragen over deze kwestie aan Burgemeester en Wethouders.

Alle vergaderingen van de gemeenteraad werden genotuleerd en gepubliceerd in het Gemeenteblad.