home > thema's > hygiŽne > stadsreiniging & riolering > schriftelijke bronnen terug
<h1>Kennisgeving ophalen van as en vuilnis</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Kennisgeving ophalen van asch, vuilnis enz.
Auteur:Burgemeester en Wethouders, burgemeester Den Tex, de secretaris De Neufville
Herkomst:archief Burgemeesters
Datering:28 september 1877
Afmeting:42.5 x 32 cm
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 5166/1162
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Kennisgeving.
     OPHALEN VAN ASCH, VUILNIS ENZ.
     Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter openbare kennis, dat, te beginnen met Maandag 1 October a.s., van gemeentewege aan de huizen der ingezetenen zal worden opgehaald de asch, vuilnis enz., en noodigen allen uit, door blijken van goeden wil, zooveel mogelijk den arbeid van de daarmede belaste personen te vergemakkelijken.
Amsterdam
28 September 1877.
Burgemeester en Wethouders voorn.,
DEN TEX.
De Secretaris,
DE NEUFVILLE

trefwoorden verbergen

Stadsreiniging
vuilnis
hygiŽne

hulpvragen verbergen

  • Geeft de bron informatie over wat er opgehaald gaat worden?

  • Geeft de bron ook informatie hoe de inzameling georganiseerd is?

  • Wat stel je je voor bij de vraag van de burgmeester om 'zooveel mogelijk den arbeid van de daarmede belaste personen te vergemakkelijken'?

toelichting verbergen

Op 1 oktober 1877 startte de gemeentelijke dienst Stadsreiniging. Voor die tijd werd het inzamelen van vuilnis en het schoonhouden van de straten door particuliere ondernemers gedaan. Met deze kennisgeving gaf de gemeente te kennen dat zij in het vervolg deze taak op zich zou nemen.