home > thema's > werken > dienstbodes > schriftelijke bronnen terug
<h1>Instructies dienstbode</h1>
help transcriptie toelichting hulpvragen trefwoorden
Vergroot


Titel:Instructies voor dienstboden en werksters
Auteur:mevr. E.C. Boissevain-Nicholls
Herkomst:familiearchief Boissevain
Datering:ca. 1860
Inventarisnummer:Stadsarchief Amsterdam - 394/234
Je aantekeningenPrinten
uitleg verbergen
  • klik op de knop met de = om de transcriptie te lezen (getypte versie)

  • klik op de knop met de + om de toelichting te lezen

  • klik op de knop met het ? om hulpvragen te lezen

  • klik op de knop met a-z om trefwoorden op te roepen waarmee je naar andere bronnen kunt

  • kijk in het gele vak onderin voor de basisgegevens

  • klik op de knop met de pen rechtsonder om een notitie te plaatsen

  • klik op de knop met de printer rechtsonder om de afbeelding en gegevens te printen

transcriptie verbergen

Regels voor de keuken zijn: verricht al je werk op behoorlijke tijd. Zet ieder voorwerp op zijn behoorlijke plaats. Houd elk voorwerp voor hetgeen het toe bestemd is. Gebruik elk ding of voorwerp na behoorlijke wijs.
     Het is uw plicht te zijn: vroeg op, vlijtig in je werk. Voorzichtig met hetgeen je is toevertrouwd zodat niets wordt vermist. Gehoorzaam aan de bevelhebbers. Helder en netjes in de kleding zonder versiersels in goud. Onderdanig, wel behagelijk, niet tegensprekend, goede trouw bewijzend. Tegen u mededienstbodes wees welgezind. Draag elkanders lasten. Wees vriendelijk jegens allen.

trefwoorden verbergen

dienstbode
Boissevain
meneer en mevrouw
werkvoorschriften
werkzaamheden dienstbode
kleding

hulpvragen verbergen

  • Ga voor jezelf na waar deze regels over gaan.

  • Vertrouwt mevrouw Boissevain haar dienstbodes?

  • Waar leid je dat uit af?

toelichting verbergen

Deze bron is waarschijnlijk rond 1860 geschreven. Mevrouw Boissevain-Nicholls beschrijft hier de regels waar haar dienstbodes zich aan moesten houden. Omdat zij vele uren in het huis van meneer en mevrouw werkten en er soms ook woonden, was het nodig regels op te stellen. Er was geen opleiding voor dienstboden, iedere mevrouw kon haar eigen regels opstellen.
Mevrouw Boissevain was engelse van geboorte.