home > thema's > wonen > eerste sociale woningbouw
zoeken
<h1>eerste sociale woningbouw</h1>
<ul><li><a href=thema.asp?thema=wonen>wonen</a><li><a href=thema.asp?thema=werken>werken</a><li><a href=thema.asp?thema=hygiene>hygiene</a><li><a href=thema.asp?thema=politiek>politiek</a><li><a href=thema.asp?thema=demografie>demografie</a><li><a href=thema.asp?thema=onderwijs>onderwijs</a></ul>


 Subthema's wonen

 Brontypen eerste sociale woningbouw

beeldbronnen
schriftelijke bronnen
verwijzingen

beeldbronnen

> tekening/prent
 Het Fransche pad
 Het Fransche pad
 Huizenblok aan de Willemsstraat
 Pomp
> foto
 De huiskamer van mejuffrouw Nellen
 Huizen aan de Lindengracht
 Huizenblok aan de nieuwe Willemsstraat
 Interieur Lindengracht
 Lindengracht 218
 Nieuwbouw aan de Lindengracht
> kaart/plattegrond
 Detailkaart no. 59, buurt QQ
 Plan voor 42 arbeiderswoningen

Hoofdvraag Hoe zag de eerste sociale woningbouw er uit in Amsterdam en was dit een verbetering ten opzichte van de situatie daarvoor?

help
uitleg verbergen
  • klik op een thema in het menu links

  • klik op een subthema in de lijst in het witte vak dat verschijnt

  • klik op een brontype in de lijst in het tweede witte vak

  • klik op een bron in het derde witte vlak om daar heen te gaan