home > thema's > werken > fabrieken
zoeken
<h1>fabrieken</h1>
<ul><li><a href=thema.asp?thema=wonen>wonen</a><li><a href=thema.asp?thema=werken>werken</a><li><a href=thema.asp?thema=hygiene>hygiene</a><li><a href=thema.asp?thema=politiek>politiek</a><li><a href=thema.asp?thema=demografie>demografie</a><li><a href=thema.asp?thema=onderwijs>onderwijs</a></ul>


 Subthema's werken

 Brontypen fabrieken

beeldbronnen
schriftelijke bronnen
verwijzingen

schriftelijke bronnen

> primair
 Arbeidsenquete A.W. Rosendahl
 Arbeidsenquete Blomberg en Van Dam
 Arbeidsovereenkomst leerlingnaaister
 De Naaistersbode
 Zelfwerkende brandbluschinrichting
> secundair
 Arbeidsenquete van 1887
 De fabrikage van suiker
 Meisjes de kast in
 Naaistersbond 'Allen Een'
 Opkomst industrialisatie
 Van kleinbedrijf naar fabriek

Hoofdvraag Vergelijk de werkomstandigheden in de confectieateliers en de suikerraffinaderijen.

help
uitleg verbergen
  • klik op een thema in het menu links

  • klik op een subthema in de lijst in het witte vak dat verschijnt

  • klik op een brontype in de lijst in het tweede witte vak

  • klik op een bron in het derde witte vlak om daar heen te gaan